W porządku rozpoczynającego się jutro posiedzenia Sejmu znalazły się trzecie czytania nowelizacji ustaw podatkowych istotnych dla wszystkich obywateli. Posłowie mają dokończyć prace nad zmianami w ustawie o VAT zakładającymi wprowadzenie definicji budownictwa społecznego oraz ustawie o PIT przewidującymi podwyżkę ulgi rodzinnej na każde dziecko. Zmiany w ustawie o VAT umożliwiają dalsze stosowanie obniżonej 7-proc. stawki VAT w budownictwie mieszkaniowym po 31 grudnia 2007 r. Preferencja będzie miała zastosowanie do dostawy, budowy, remontu, modernizacji, termomodernizacji lub przebudowy obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym.

Do definicji budownictwa społecznego nie będą się zaliczały budynki mieszkalne jednorodzinne, których powierzchnia użytkowa przekracza 300 mkw., oraz lokale mieszkalne przekraczające 150 mkw. W przypadku budownictwa mieszkaniowego o powierzchni przekraczającej powyższe limity 7-proc. stawka VAT będzie miała zastosowanie tylko do części podstawy opodatkowania odpowiadającej udziałowi powierzchni użytkowej kwalifikującej do budownictwa społecznego w całkowitej powierzchni użytkowej. Ustawa musi wejść w życie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Sejm zagłosuje także nad nowelizacją ustawy o PIT wprowadzającej podwyżkę ulgi rodzinnej ze 120 zł na każde dziecko do równowartości kwoty zmniejszającej podatek w danym roku podatkowym (w 2007 roku - 572,54 zł). Ustawa ma wejść w życie z dniem ogłoszenia i mieć zastosowanie do uzyskanych dochodów (poniesionej straty) od dnia 1 stycznia 2007 r. Oznacza to, że rodzice mogliby skorzystać z wyższej preferencji już w deklaracji podatkowej składanej za ten rok. Ponieważ konstrukcja podwyżki została oparta na kwocie zmniejszającej podatek w danym roku podatkowym, jej wysokość będzie ulegała zmianie. I tak w 2008 r. rodzice rozliczający się według skali podatkowej odliczą od podatku kwotę 586,85 zł, natomiast począwszy od 2009 r. - 556,02 zł na każde własne lub przysposobione dziecko.

W dniu dzisiejszym Komisja Finansów Publicznych wspólnie z Komisją Rodziny i Praw Kobiet rozpatrzy poprawki zgłoszone do nowelizacji podczas drugiego czytania. LPR wraz z posłami Prawicy RP domaga się podwojenia projektowanej kwoty ulgi. Poprawka zakłada, że odliczeniu od podatku podlegałaby kwota stanowiąca iloczyn liczby wychowywanych dzieci i dwukrotności kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali podatkowej, czyli ok. 1,2 tys. zł na każde dziecko (co daje około 100 zł w skali miesiąca).

572,54 złotych może wynieść ulga na dziecko, którą podatnicy będą mogli odliczyć w rozliczeniu podatkowym za 2007 rok

MAGDALENA MAJKOWSKA

magdalena.majkowska@infor.pl