Laptopy i tablety dla szkół zostaną objęte zerową stawką VAT do 30 czerwca 2020 r. Minister finansów podpisał już w tej sprawie rozporządzenie – wynika z komunikatu resortu.
Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
– Naszą intencją jest wsparcie szkół, uczelni i innych placówek oświatowych, które w czasie epidemii prowadzą nauczanie przez internet. Dzięki temu więcej uczniów będzie mogło korzystać ze zdalnych form nauki – powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.
Podkreślił, że resort chce maksymalnie ułatwić firmom przekazywanie komputerów i tabletów dla szkół. Taka pomoc ze strony biznesu będzie objęta stawką 0 proc. VAT.
Warunkiem preferencyjnej stawki będzie jednak udokumentowanie takich dostaw. Chodzi o umowy darowizny, z których będzie wynikać, że laptopy i tablety finalnie trafią do miejsc, w których odbywa się nauczanie.
Zerową stawką podatku objęte zostaną darowizny laptopów i tabletów na rzecz:
  • placówek oświatowych (np. szkoły i przedszkola),
  • organizacji humanitarnych, charytatywnych lub edukacyjnych oraz operatora Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej,
  • organów prowadzących szkoły i placówki (np. jednostki samorządu terytorialnego, ministrowie, inne osoby prawne, jak również osoby fizyczne).
Przypomnijmy, że pierwotnie preferencja miała się znaleźć w obowiązującej już specustawie, czyli tarczy 2.0. Ostatecznie jednak resort zdecydował o wydaniu w tym zakresie rozporządzenia. ©℗
Etap legislacyjny
Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie towarów i usług, dla których obniża się stawkę podatku od towarów i usług, oraz warunków stosowania stawek obniżonych – podpisane przez ministra finansów.