Fiskus liberalnie podchodzi do kawy, herbaty i mleka fundowanych zatrudnionym. Jego opór budzą natomiast owoce i ciastka.
Z wnioskiem o interpretację zwrócił się pracodawca, który kupuje dla swoich pracowników różne artykuły spożywcze. Poinformował, że są to głównie owoce, kawa, herbata, mleko, a także ciastka i cukierki. Udostępnia je nieodpłatnie w pomieszczeniach socjalnych, w godzinach pracy.
Podkreślił, że pracownicy nie zabierają produktów do domu. Zakupy nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, lecz ze środków obrotowych spółki.
Uważał, że może odliczyć VAT naliczony, który płaci przy zakupie tych produktów, natomiast nie musi płacić VAT należnego od udostępniania ich pracownikom.
Argumentował, że zapewnienie napojów i przekąsek służy zwiększeniu motywacji do pracy i wzrostowi wydajności pracowników. To z kolei pozwala szybciej i sprawniej zrealizować cele biznesowe założone przez spółkę i przyczynia się do wzrostu jej obrotów. Słowem, ma związek z czynnościami opodatkowanymi, a tym samym uprawnia do odliczenia VAT.
Uważał natomiast, że nie powinien płacić VAT od udostępniania napojów i przekąsek, bo nie można traktować spożywania ich przez pracowników w trakcie wykonywania obowiązków służbowych jako zużycia na cele osobiste, o którym mowa w art. 7 ust. 2 pkt 1 ustawy o VAT.

Nie od owoców i słodyczy

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że pracodawca nie ma prawa odliczyć VAT naliczonego zapłaconego przy zakupie: owoców, ciastek i cukierków. Zwrócił uwagę na to, że obowiązek ich udostępnienia nie wynika z żadnych przepisów i nie są one niezbędne do prowadzonej działalności gospodarczej. Pracownicy mają obowiązek świadczyć pracę niezależnie od możliwości skorzystania z artykułów spożywczych, jakie daje im z własnej woli pracodawca − stwierdził fiskus.
Uznał więc, że zapewnienie tych przysmaków służy zaspokajaniu osobistych, prywatnych potrzeb pracowników i nie ma związku z prowadzoną przez spółkę działalnością gospodarczą.

Można odliczyć przy napojach

Inaczej wypowiedział się w sprawie kawy, herbaty i mleka. Zwrócił uwagę na to, że konieczność ich zapewnienia w trakcie pracy nakładają na pracodawców przepisy rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650 ze zm.). Uznał więc, że mają one związek z czynnościami opodatkowanymi i VAT od nich może zostać odliczony.

Bez VAT należnego

Co do VAT należnego od przekazania pracownikom owoców, kawy, herbaty, mleka, ciastek i cukierków, to fiskus stwierdził, że pracodawca nie ma takiego obowiązku.
Warunkiem koniecznym opodatkowania ich nieodpłatnego przekazania jest możliwość odliczenia VAT naliczonego, a w przypadku owoców i słodyczy jest to niemożliwe – stwierdził fiskus.
Natomiast udostępnianie pracownikom kawy, herbaty czy mleka nie jest opodatkowane, bo nie jest to zużycie na cele osobiste, skoro obowiązek zapewnienia tych napojów wynika z przepisów bhp – wyjaśnił.
Interpretacje indywidualna dyrektora KIS z 9 marca 2020 r., sygn. 0111-KDIB3-1.4012.806.2019.2.AB