Przedsiębiorcy, którzy nie chcą doliczać pracownikom do pensji dodatkowego przychodu z tytułu zużytego firmowego paliwa, muszą iść do sądu.
Fiskus nadal bowiem twierdzi, że koszt paliwa to dodatkowe przysporzenie, które nie mieści się w ryczałcie samochodowym (traktowanym jako przychód pracownika). Musi być więc osobno opodatkowany.
Przypomnijmy, że ryczałt samochodowy to przychód, który firma musi doliczyć do pensji pracownika za jazdy służbowym autem w prywatnych celach. Jego wysokość określa art. 12 ust. 2a ustawy o PIT, który mówi o „wartości pieniężnej nieodpłatnego świadczenia przysługującego pracownikowi z tytułu wykorzystywania samochodu służbowego do celów prywatnych”.