Ministerstwo Finansów milczy w sprawie przesunięcia terminów na sporządzenie, zatwierdzenie i publikację sprawozdań finansowych za 2019 r. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że prace nad rozporządzeniem w tej sprawie trwają.
Księgowi w firmach oraz biura rachunkowe bardzo czekają na tę zmianę. Czasu na sporządzenie rocznych raportów zostało niewiele, niespełna tydzień.
Sama specustawa, która w piątek ma trafić do Sejmu, nie załatwi sprawy, bo przewiduje tylko delegację dla ministra finansów do przesunięcia terminów, m.in. na sporządzanie sprawozdań finansowych, ich zatwierdzanie, udostępnianie i przekazanie do właściwego rejestru (sądowego), jednostki lub organu.
Minister miałby to zrobić w rozporządzeniu, ale czy z tego uprawnienia skorzysta? Resort finansów nie odpowiada na to pytanie. Prosi o cierpliwość. Nieoficjalnie wiadomo, że prace nad rozporządzeniem trwają. Jego projekt ma zostać dołączony do projektu specustawy skierowanego do Sejmu.

Jakie konsekwencje

Przypomnijmy, że roczne sprawozdania za 2019 r. powinny być do końca marca sporządzone (elektronicznie) i podpisane (cyfrowo) przez głównego księgowego oraz wszystkich członków zarządu. Za brak podpisu pod sprawozdaniem mogą grozić wysokie kary – grzywna lub dwa lata więzienia.
Sprawozdanie sporządzone do końca marca nie musi być jednak ostateczne. Dopóki nie zostanie zatwierdzone (jest na to 6 miesięcy od dnia bilansowego, czyli do 30 czerwca br.), dopóty może być korygowane.
Skorygowane raporty powinny zostać ponownie podpisane (czyli po 31 marca) zarówno przez głównego księgowego, jak i członków zarządu. Komplet podpisów powinien pojawić pod rocznym sprawozdaniem finansowym jeszcze przed jego zatwierdzeniem. Wówczas data sporządzenia sprawozdania jest późniejsza niż 31 marca.

Deklaracja CIT-8

Inaczej sytuacja przedstawia się z roczną deklaracją CIT-8. Termin na jej przesłanie do urzędu skarbowego (elektronicznie, wyjątek dotyczy fundacji i stowarzyszeń non profit) mija w najbliższy wtorek.
– Nawet gdy minister finansów przedłuży termin sporządzenia sprawozdania, to i tak niewiele pomoże to księgowym, jeżeli CIT-8 będą musieli przygotować do 31 marca br. – zauważa Agnieszka Baklarz, biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta Sp. z o.o.
Zwraca uwagę na to, że z jednej strony działy księgowe borykają się z niedoborem kadr i trudami zdalnej pracy, a z drugiej Ministerstwo Finansów chciałoby zapewne wiedzieć, jakich wpływów z CIT powinno się spodziewać za 2019 r.
Ministerstwo nie odpowiada na pytanie o ewentualne przesunięcie terminu wysyłki CIT-8. Otrzymaliśmy tylko informację, że „w MF trwają prace dotyczące zmian przepisów związanych z przeciwdziałaniem negatywnym skutkom koronawirusa w Polsce”.

Można przesunąć

Tymczasem minister finansów w ogóle nie musi czekać na specustawę, żeby przesunąć termin przesyłania CIT-8. Może to zrobić na podstawie art. 50 ordynacji podatkowej.
W ubiegłym roku minister korzystał z tej możliwości kilkukrotnie. Dla części organizacji non profit przesunął termin złożenia CIT-8 rozporządzeniem z 21 marca 2019 r. (Dz.U. poz. 549). Dla niektórych innych podatników przeniósł na później również termin zapłaty podatku (rozporządzenie z 25 kwietnia 2019 r., Dz.U. poz. 788).
Co z zeznaniami PIT
Dotychczas była mowa jedynie o przesunięciu terminu składania zeznań podatkowych przez osoby fizyczne, czyli rocznych PIT. Ale i na to szanse są marne. W projekcie specustawy takiej zapowiedzi nie ma. Również MF, prezentując na swojej stronie internetowej rozwiązania w pakiecie tarczy antykryzysowej, nie wspomina o takiej zmianie.