Spółki, która chcą uzyskać status firmy audytorskiej i wpisać się na listę takich podmiotów, muszą wysłać podanie wraz z określonymi w ustawie dokumentami. Nie mogą liczyć na gotowe wzory dokumentów, bo ustawa ich nie określa.
Polska Agencja Nadzoru Audytowego (PANA) również ich nie opracowała.
PANA została powołana 1 stycznia br. Jest ona obecnie organem nadzoru publicznego m.in. nad wykonywanymi przez biegłych rewidentów usługami. Rejestr biegłych rewidentów prowadzi nadal samorząd zawodowy (Polska Izba Biegłych Rewidentów ), ale listę przejęła już nowa agencja.
Reklama
Czytelnicy skarżą się, że na stronie PANA nie ma informacji, co mają zrobić firmy, które chcą wpisać się do takiego wykazu. Nie znajdują też wzoru wniosku, załączników ani oświadczenia o zdolności do prowadzenia działalności w zakresie wykonywania czynności rewizji finansowej itp. Nie wiadomo również, w jakiej formie składać dokumenty i ile czasu wniosek będzie rozpatrywany.
W odpowiedzi na pytanie DGP Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że wpis na listę firm audytorskich dokonywany jest na podstawie art. 57 ust. 4 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1421).
– Przepis ten szczegółowo określa warunki, jakie powinna spełniać firma audytorska, aby ubiegać się o wpis na listę firm audytorskich, w tym, co powinien zawierać wniosek, jakie należy złożyć oświadczenia i dokumenty – wskazuje resort. Jednocześnie przyznaje, że ustawa nie określa wzorów tych dokumentów.
– Wystarczy więc wysłać na adres PANA, np. pocztą, podanie wraz załącznikami (np. oświadczeniem) – tłumaczy Krzysztof Burnos, prezes Kancelarii Biegłych Rewidentów Burnos Audit.
Ministerstwo Finansów przypomina, że przy rozpatrywaniu spraw kończących się wydaniem decyzji administracyjnej (a jest nią wpis firmy na listę audytorskich) obowiązują terminy z kodeksu postępowania administracyjnego.
Krzysztof Burnos wskazuje, że może chodzić m.in. o art. 244 kodeksu, który reguluje terminy załatwiania wniosków. W świetle tego przepisu PANA ma miesiąc na rozpatrzenie podania.