Jeżeli sprzedawca nie oznaczy faktury słowami „mechanizm podzielonej płatności” mimo takiego obowiązku, to nabywca może naprawić ten błąd, wystawiając notę korygującą – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Wcześniej na taką możliwość wskazał również minister finansów w objaśnieniach podatkowych z 23 grudnia 2019 r.
O interpretację indywidualną wystąpiło miasto, które obawiało się nowych sankcji związanych z wprowadzonym od 1 listopada zeszłego roku obowiązkowym split paymentem. Przypomnijmy, że nabywca ma obowiązek zapłacić w podzielonej płatności za fakturę o wartości powyżej 15 tys. zł brutto, gdy dotyczy ona choćby jednego towaru lub usługi wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Jeśli nabywca nie zapłaci w split paymencie, grożą mu sankcje: solidarna odpowiedzialność za VAT niewpłacony do urzędu skarbowego przez sprzedawcę, 30-proc. sankcja VAT, brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów oraz sankcja karnoskarbowa.
Z kolei sprzedawca ma obowiązek oznaczenia takiej faktury słowami „mechanizm podzielonej płatności”. Jeśli tego nie zrobi, grożą mu dodatkowe zobowiązanie w VAT (30 proc. kwoty podatku) oraz odpowiedzialność karnoskarbowa.
W praktyce zdarzają się przypadki, gdy sprzedawca faktycznie nie oznaczy faktury w ten sposób. Miasto obawiało się takich sytuacji i konsekwencji z tym związanych. Dlatego spytało, czy może samo – jako nabywca – poprawić błąd sprzedawcy, wystawiając notę korygującą.
Uważało, że powinno móc w ten sposób poprawić nie tylko błędnie wpisany adres, numer NIP, nazwę sprzedawcy, pomyłkę w określeniu daty sprzedaży, datę wystawienia i numer kolejny faktury albo numer z klasyfikacji statystycznej. Sądziło, że w ten sam sposób może naprawić brak oznaczenia faktury słowami „mechanizm podzielonej płatności”.
Zwróciło uwagę m.in. na wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 11 stycznia 2007 r. (sygn. akt I SA/Po 1017/06), z którego wynikało, że notą korygującą poprawia się te treści faktury, które nie wiążą się z prawem do rozliczenia VAT. Nie ma natomiast przeszkód, aby jedną notą można było poprawić nawet kilka błędów.
W odpowiedzi dyrektor KIS wskazał, że obowiązek zapłaty należności w podzielonej płatności nie zależy od tego, czy sprzedawca oznaczył fakturę słowami „mechanizm podzielonej płatności”. Nawet jeżeli nie dopełnił on tego obowiązku, to i tak nabywca musi zapłacić w podzielonej płatności, jeżeli faktura dotyczy towaru lub usługi z załącznika nr 15, a kwota brutto na niej przekracza 15 tys. zł. Nabywca musi bowiem weryfikować przedmiot i wartość transakcji, bo to on inicjuje płatność i odpowiada za wybór formy płatności – wskazał organ.
Stwierdził zatem, że jeśli na fakturze nie ma słów „mechanizm podzielonej płatności”, to kupujący i tak musi ją opłacić w split paymencie. Może też ją skorygować, wystawiając notę korygującą, zgodnie z art. 106k ust. 1 ustawy o VAT.
Nota wymaga akceptacji wystawcy faktury (art. 106k ust. 2 ustawy o VAT).
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 lutego 2020 r., nr 0112-KDIL1-2.4012.664.2019.2.PG