Resort finansów deleguje swoich ludzi do placówek dyplomatycznych od Pekinu przez Moskwę po Waszyngton. Mają pomagać namierzyć przestępców eksportujących owoce wyłudzeniowego procederu.
Wywiad od zawsze ma swoich oficerów na etatach niejawnych w ambasadach i konsulatach, a policja czy straż graniczna wysyłają tam wyższych oficerów, którzy z otwartą przyłbicą współpracują z miejscowymi organami ścigania. Skarbówka też postanowiła w ostatnich dwóch latach rozwinąć swoją globalną sieć oficerów łącznikowych.
– Służba celno-skarbowa zajmuje się przestępczością ekonomiczną, często zorganizowanymi grupami, które transferują środki z przestępstw za granicę lub ukrywają tam majątki. Wysyłając w newralgiczne miejsca funkcjonariuszy, widzimy więcej – mówi nam osoba z Krajowej Administracji Skarbowej.