Dostosowanie regulacji podatkowych do aktualnej klasyfikacji wyrobów i usług zakłada projekt noweli ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i innych ustaw, którego pierwsze czytanie odbyło się w środę w Sejmie. Projekt skierowano do komisji finansów publicznych.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw został zgłoszony przez resort finansów.

Celem regulacji jest m.in. dostosowanie od przyszłego roku przepisów o podatku dochodowym do obecnie obowiązującej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU), wprowadzonej rozporządzeniem Rady Ministrów w 2015 r. Ich celem jest przyporządkowanie nowych symboli i nazw 2 grupowań PKWiU, bez merytorycznej zmiany przepisów podatkowych.

Jak mówił wiceminister finansów Jan Sarnowski, projektowana nowela ma także przyczynić się do zmniejszenia liczby rocznych obliczeń podatku sporządzanych przez organy rentowe, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

"Organy rentowe nie będą sporządzały rocznego obliczenia podatku, czyli PIT-40A, gdy z tego obliczenia będzie wynikać nadpłata podatku" - wyjaśnił. Jak dodał, "nadpłata podatku zazwyczaj powstaje wówczas, gdy podatnik uzyskuje status emeryta czy rencisty w trakcie roku podatkowego, czyli osiąga dochody w roku podatkowym z więcej niż jednego źródła, np. ze stosunku pracy i z emerytury". To oznacza, że taki podatnik "jest zobowiązany skumulować te dochody w zeznaniu podatkowym".

Kolejnym rozwiązaniem jest zmiana w zakresie składania wniosku o niepomniejszanie przez organ rentowy zaliczki o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek. Zmiana polega na tym, że raz złożony wniosek będzie skuteczny aż do jego odwołania. Obecnie taki wniosek obowiązuje tylko do końca roku, w którym został złożony.