Średniej wielkości firma przesyła rocznie różnego rodzaju urzędom przeciętnie 208 formularzy. W przypadku przedsiębiorców dużych, małych i mikro jest to odpowiednio 314, 191 i 114 druków – wynika z raportu Grant Thornton, przygotowanego pod patronatem Konfederacji Lewiatan.
– Dane zebrane na koniec 2019 r. pokazują, że duże firmy praktycznie każdego dnia muszą przygotować jakiś raport do instytucji państwowej, średnie poświęcają na to pięć dni w tygodniu, natomiast mikrofirmy – dwa dni tygodnia – wymieniał Marcin Diakonowicz, partner w Grant Thornton.
W pierwszej trójce największych odbiorców informacji od polskich przedsiębiorstw znaleźli się: Narodowy Bank Polski, Główny Urząd Statystyczny oraz urzędy skarbowe – ze średnią liczbą roczną raportów wynoszącą odpowiednio 151, 72 i 50 druków.
– Biurokracja wciąż ma się dobrze, a deklaracje o upraszczaniu prawa nijak się mają do kolejnych obowiązków nakładanych na polskie firmy – komentował Maciej Witucki, prezydent Konfederacji Lewiatan. Dodał, że uszczelnianie systemu podatkowego doprowadza do lawiny raportowania. – Trzeba sobie zadać pytanie, jaki jest zysk netto po stronie państwa, biorąc pod uwagę koszty rosnących obowiązków sprawozdawczych – mówił.
Mimo wszystko papierologia na przestrzeni ostatnich pięciu lat i tak nieco się zmniejszyła. Liczba sprawozdań wymaganych od dużej firmy w 2014 r. wynosiła aż 388, więc zmalała o 18 proc. Spadek zauważalny jest także wśród małych i mikroprzedsiębiorstw (odpowiednio o 5 proc. i 12 proc.).
Urzędy skarbowe aktualnie wymagają od firm 50 formularzy rocznie. Pięć lat temu liczba ta wynosiła 78, więc spadek jest o 36 proc.
– Miała na to wpływ m.in. likwidacja miesięcznych deklaracji o zaliczkach na podatek pracowników i zleceniobiorców. Zastąpiła je deklaracja roczna – tłumaczyła Monika Smulewicz, partner w Grant Thornton.
Eksperci zwracali też uwagę na postęp cyfryzacji raportowania, która w Polsce jest dużo bardziej zaawansowana niż np. we Francji czy w Niemczech.
Podkreślali, że choć formularzy podatkowych jest statycznie mniej, te obowiązki sprawozdawcze są coraz bardziej złożone (czego przykładem jednolity plik kontrolny).
Największy problem to – jak wynika z raportu – dublowanie danych przesyłanych do wielu instytucji. ©℗
Liczba raportów w firmach
Firma duża (>249 pracowników): min. 55, maks. 573 (średnio 314)
Firma średnia (50–249 pracowników): min. 55, maks. 360 (średnio 208)
Firma mała (10–49 pracowników): min. 51, maks. 332 (średnio 191)
Mikrofirma (<10 pracowników): Min. 31, maks. 198 (średnio 114)
Liczba raportów wymaganych w 2019 r. od dużej firmy
Instytucja Liczba sprawozdań
Maks. Min. Średnio
Narodowy Bank Polski 302 151
Główny Urząd Statystyczny 127 16 72
Urząd Skarbowy 73 27 50
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 25 13
Zakład Ubezpieczeń Społecznych 12 12 12
Izba Celna 12 6
*Raport Grant Thornton Sprawozdawczość firm 2019