Fiskus nie pobierze podatku od kredytu hipotecznego zaciągniętego na cele mieszkaniowe, a następnie umorzonego przez bank w latach 2019–2020. Wynika tak z opublikowanego właśnie projektu rozporządzenia.
Będzie ono obowiązywało wstecz, a więc także w odniesieniu do przysporzeń za ubiegły rok. Będzie dotyczyć kredytu, odsetek, prowizji i opłat, jeżeli ich poniesienie było niezbędne do zawarcia umowy kredytu.
Zaniechanie nie będzie dotyczyć umorzenia kosztów usług dodatkowych, w szczególności ubezpieczeń. W tym przypadku trzeba będzie zapłacić podatek.
Zasadniczo umorzenie jest przychodem, a więc jest opodatkowane. W konsekwencji na banku ciąży obowiązek sporządzenia i przesłania do urzędu skarbowego oraz podatnikowi informacji o wysokości przychodów uzyskanych w roku podatkowym (PIT–11). Termin przekazania tego formularza fiskusowi minął w piątek (31 stycznia), z tym że banki mogły to zrobić również dużo wcześniej. Teraz, gdy rozporządzenie wejdzie w życie, będą musiały skorygować informacje PIT-11.
Reklama
Zaniechanie podatku w stosunku do kredytobiorców nie jest nowością. To kontynuacja preferencji, która obowiązywała w stosunku do dochodów (przychodów) uzyskanych w latach 2017–2018 (rozporządzenie z 21 listopada 2017 r., Dz.U. poz. 2167).
Najnowsze zwolnienie jest odpowiedzią na liczne apele, w tym m.in. rzecznika praw obywatelskich. O problemie kredytobiorców, którym bank umorzył kredyt mieszkaniowy, pisaliśmy w artykule „Kredyt umorzony, ale podatek trzeba zapłacić” (DGP nr 234/2019).
Tak jak dotychczas, zaniechanie poboru PIT będzie dotyczyć tylko kredytów zaciągniętych przed 15 stycznia 2015 r.
Preferencja będzie dotyczyć tylko tych podatników, którzy wcześniej nie korzystali już z umorzenia z tytułu innego kredytu zabezpieczonego hipotecznie, zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe.
Skorzystają również same banki. Nie będą płaciły CIT od dochodów odpowiadających równowartości umorzonych wierzytelności z tytułu kredytów, od tej części kapitału, od której minister zaniecha poboru PIT.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) z tytułu kredytu hipotecznego udzielonego na cele mieszkaniowe – w konsultacjach