W 2019 r. wrócił problem opodatkowania, gdy bank umarza część kredytu hipotecznego. Wcześniej minister finansów wydawał rozporządzenia, które uniemożliwiały pobieranie daniny w takiej sytuacji.
Z interwencją w tej sprawie zwrócił się do ministra rzecznik praw obywatelskich. Wskazał na wcześniejsze rozporządzenia, które uwalniały kredytobiorców od podatku.
Pierwsze z nich – z 22 maja 2015 r. (Dz.U. poz. 766) miało zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych wskutek umorzenia części kredytu od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r. Kontynuacją tamtego rozporządzenia było kolejne – z 21 listopada 2017 r. (Dz.U. poz. 2167). Dotyczyło dochodów (przychodów) uzyskanych od początku 2017 r. do końca 2018 r.