Dwuletni termin na przegląd techniczny kasy rejestrującej liczy się od początku, gdy wskutek wymiany pamięci dojdzie do ponownej fiskalizacji – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Od 1 maja 2019 r. podatnik może zostać ukarany za brak przeglądów wykonanych przez właściwy serwis we właściwym czasie. Zgodnie z art. 111 ust. 6ka grozi za to kara 300 zł. Spółka miała wątpliwości, kiedy musi przeprowadzić obowiązkowy przegląd techniczny kas.
Co do zasady dokonuje się go nie rzadziej niż co dwa lata, a termin pierwszego obowiązkowego przeglądu jest liczony od dnia fiskalizacji. Wynika to z par. 54 rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816).
Reklama
Spółka chciała się upewnić, czy może dokonać takiego przeglądu w dowolnym momencie przed upływem dwóch lat i jak w takim razie liczyć kolejny termin na przegląd. Spytała też, kiedy dokonać przeglądu, gdy przed upływem dwóch lat zostanie wymieniona pamięć kasy.
Dyrektor KIS potwierdził, że przeglądu można dokonywać częściej niż co dwa lata, a termin kolejnego przeglądu upłynie po dwóch latach od dokonania poprzedniego. Wyjaśnił też, że wymiana modułu fiskalnego kasy i jej ponowna fiskalizacja przerywa bieg terminu na przegląd techniczny.
Przypomnimy, że wymiana pamięci kasy jest możliwa już tylko w kasach działających online oraz z elektronicznym zapisem kopii. Nie jest możliwa w urządzeniach z papierowym zapisem kopii. Wynika to z art. 145a ust. 5 ustawy o VAT.
Co prawda nadal można korzystać z takich urządzeń, ale nie ma ich już w sprzedaży. Gdy wyczerpie się pamięć takiej kasy, podatnik musi kupić nową – działającą online lub z elektronicznym zapisem kopii. Te ostatnie będą w sprzedaży do końca 2022 r.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 16 stycznia 2020 r., sygn. 0112-KDIL3.4012.23.2019.1.JK