Ryczałtowcy, którzy będą składać roczne zeznania za 2019 r., nie muszą już do nich dołączać PIT-28A.
Minister finansów zrezygnował z tego załącznika w rozporządzeniu z 13 grudnia 2019 r. określającym wzory zeznań, deklaracji i informacji podatkowych dla ryczałtowców (Dz.U. z 2019 r. poz. 2429). Niektóre dane podawane dotychczas w formularzu PIT-28A (np. siedziba lub adres prowadzonej działalności) są dostępne w Rejestrze Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Natomiast informacje o przychodach umieszcza się w samym zeznaniu (PIT-28).
Przypomnijmy, że w tym roku ryczałtowcy mają więcej czasu na złożenie PIT-28 za 2019 r. Nie muszą tego robić do końca stycznia, tylko do 2 marca 2020 r. (bo 29 lutego przypada w sobotę).
Deklaracje można złożyć szybciej, ale nie warto robić tego wcześniej niż od 15 lutego br., bo fiskus i tak przyjmie, że podatnik złożył zeznanie 15 lutego.
Nowe terminy składania PIT-28 związane są z rozszerzeniem usługi Twój e-PIT. Należy jednak pamiętać, że w 2020 r. Krajowa Administracja Skarbowa wypełni PIT-28 tylko tym podatnikom, którzy nie rozliczają dochodów z działalności gospodarczej. Wypełni je więc podatnikom uzyskującym dochody z najmu prywatnego.
Należy jednak pamiętać, że przepisy nie zakładają automatycznej akceptacji zeznań PIT-28 wypełnionych przez skarbówkę (tak jak to jest w przypadku PIT-37 i PIT-38). Formularze zamieszczone na Portalu Podatkowym trzeba jeszcze zaakceptować.
Natomiast przedsiębiorcy-ryczałtowcy muszą rozliczyć się samodzielnie. Ministerstwo Finansów zapewniło jednak, że skarbówka pomoże im przy rocznym rozliczeniu podatku. Przedsiębiorcy mają ją otrzymać w ramach projektu „e-Urząd Skarbowy”.
Zaliczka za grudzień i IV kwartał
Podatnicy za grudzień i IV kwartał roku wpłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. W 2020 r. ostatnim dniem na złożenie PIT-28 jest 2 marca.
Wynika to z art. 21 ust. 1 i ust 1a ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 43 ze zm.):
„Podatnicy są obowiązani za każdy miesiąc obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca, a za miesiąc grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania.
Podatnicy mogą obliczać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do dnia 20 następnego miesiąca po upływie kwartału, za który ryczałt ma być opłacony, a za ostatni kwartał roku podatkowego – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania”.