Nie można podać NIP klienta w stopce paragonu, czyli w części niefiskalnej – wyjaśnił dyrektor Krajowej Administracji Skarbowej.
Od 1 stycznia 2020 r. przedsiębiorca może wymienić paragon na fakturę (dającą prawo do odliczenia VAT i do zaliczenia wydatku do podatkowych kosztów) tylko, jeżeli na paragonie jest podany jego NIP (jako nabywcy).
Gdy zasada ta zostanie złamana, wówczas sprzedawcy oraz nabywcy grożą sankcje w wysokości 100 proc. VAT wykazanego na paragonie.
Reklama

ZOBACZ TEŻ: Ryczałt ewidencjonowany

Problem polega na tym, że obecnie możliwość umieszczania NIP kupującego w części fiskalnej paragonu mają nieliczne kasy, w zasadzie tylko urządzenia nowego typu (w tym wszystkie kasy online).
Podatnik, który wystąpił o interpretację, ma kasę starszego typu. Spytał więc, czy może umieszczać numer podatkowy klienta w części niefiskalnej paragonu, w tzw. stopce, która znajduje się poniżej linii zawierającej logo fiskalne i unikatowy numer pamięci fiskalnej.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że to niemożliwe. Wyjaśnił, że kolejność zamieszczania konkretnych danych na paragonie, w tym NIP nabywcy, nie jest przypadkowa.
Jest określona w rozporządzeniu w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2019 r. poz. 816). Wynika z niej, że NIP nabywcy powinien znajdować się w części fiskalnej paragonu przed logo i numerem unikatowym, które powinny być umieszczone centralnie w ostatniej linii paragonu fiskalnego (par. 25 ust. 2 rozporządzenia).
Co więc w sytuacji, gdy nabywca jest przedsiębiorcą, a kasa uniemożliwia podanie NIP nabywcy na paragonie?
Jeżeli sprzedaż dokonywana będzie na rzecz przedsiębiorcy (tj. podatnika VAT lub osoby prawnej niebędącej podatnikiem), to sprzedawca będzie miał obowiązek wystawić fakturę bez konieczności ewidencjonowania tej sprzedaży na kasie rejestrującej – wyjaśnił dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 3 stycznia 2020 r., sygn. 0112-KDIL2-2.4012.523.2019.2.MŁ