Planujemy jak najszybciej doprecyzować art. 61b ordynacji podatkowej, żeby nie pozostawiać pola do różnych interpretacji przepisu o niepodatkowych należnościach budżetowych - mówi Arkadiusz Jedynak, zastępca dyrektora departamentu poboru podatków w Ministerstwie Finansów.
Po co wprowadzono mikrorachunki? Czy wcześniejsze rozwiązania nie były dobre?
Mikrorachunek eliminuje konieczność każdorazowego sprawdzania, na jaki rachunek urzędu skarbowego należy wpłacać podatek. Przypominam, że do końca 2019 r. podatnik wpłacał podatek PIT, VAT i CIT na różne rachunki, które w przypadku zmiany przez niego właściwości również się zmieniały. Od 1 stycznia br. podatnik ma jeden rachunek, na który dokonuje wpłaty, niezależnie od właściwości miejscowej. Rachunek ten pozostanie niezmienny, np. po zmianie miejsca zamieszkania czy siedziby firmy. Ponadto zakres podatków, które są płacone przez mikrorachunek podatkowy, będzie ulegał stopniowemu rozszerzeniu.