O niezgodności przepisów z prawem europejskim może orzec również sąd krajowy. Podatnikowi należą się wówczas odsetki liczone już od dnia zapłaty podatku – wynika z wczorajszego wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Spór w tej sprawie toczyła spółka komandytowa, która zapłaciła podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) w związku z podwyższeniem kapitału. Odbyło się ono przez wniesienie aportu innego niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część. Po dwóch latach spółka doszła do wniosku, że podatek nie był należny. Jej wniosek o zwrot nadpłaty nie przyniósł jednak oczekiwanego skutku. Musiała czekać jeszcze trzy lata. Dopiero wtedy wygrała w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. W 2015 r. orzekł on, że podatek był nienależny i że pobrano go z naruszeniem prawa UE.

ZOBACZ TEŻ: Ryczałt ewidencjonowany

Po wygranej spółka złożyła wniosek o zwrot nadpłaty. Liczyła, że oprócz samej daniny dostanie też oprocentowanie za cały okres, w którym budżet dysponował jej pieniędzmi. Rozczarowała się jednak po raz kolejny. Wprawdzie fiskus zwrócił jej pobrany podatek, ale w sprawie odsetek miał inne zdanie. Stwierdził, że są one należne jedynie od dnia złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Wyjaśnił, że pełne oprocentowanie należy się jedynie po wyroku Trybunału Sprawiedliwości UE lub Trybunału Konstytucyjnego, gdy stwierdzą one sprzeczność regulacji z prawem UE lub konstytucją.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie przyznał rację organom podatkowym. Podkreślił, że w rozpoznawanej sprawie nie ma do czynienia z nadpłatą, która powstałaby wskutek orzeczenia TSUE stwierdzającego niezgodność z prawem wspólnotowym.
Po stronie spółki stanął jednak Naczelny Sąd Administracyjny. Uzasadniając wyrok, sędzia Małgorzata Bejgerowska stwierdziła, że wprawdzie TSUE nie stwierdził naruszenia przepisów europejskich, ale mówił o nim polski NSA w wyroku z 2015 r. i ma to swoje określone konsekwencje w postaci prawa do otrzymania nadpłaty za cały okres, w którym podatek pozostawał w budżecie.
To nie pierwszy taki wyrok. Korzystnie dla podatnika NSA orzekł również w wyroku z 26 lutego 2019 r. (sygn. akt II FSK 644/17).

orzecznictwo

Wyrok NSA z 8 stycznia 2020 r., sygn. akt II FSK 368/18. www.serwisy.gazetaprawna.pl/ orzeczenia