Obowiązkowe kasy online, udoskonalony JPK_VAT już od 1 kwietnia, zmiany w rozliczeniu importu - to tylko niektóre zmiany w VAT w 2020 r.

• Przedsiębiorcy wymienią na faktury tylko paragony z NIP

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy VAT mogą wymienić paragon na fakturę jedynie w przypadku, gdy na tym pierwszym jest numer NIP. Zmiany dotyczące wymiany paragonów na faktury wynikają z ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520), która m.in. dodała ust. 5 do art. 106b ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2174; ost.zm. Dz.U. z 2019 r. poz. 2200; dalej: ustawa o VAT). Zgodnie z tym przepisem sprzedawca, który rejestruje sprzedaż na kasie fiskalnej i wydaje paragon, może później wymienić go na fakturę podatnikowi VAT, pod warunkiem że na paragonie był NIP. Nic się nie zmienia natomiast w przypadku, gdy paragon weźmie konsument (niebędący podatnikiem VAT) i później chce wymienić go na fakturę. Zakaz wymiany paragonów bez NIP na faktury nie dotyczy więc osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Faktura nie służy w ich przypadku do odliczenia VAT, więc tu problemu nie ma.