Z 1,2 mln euro do 2 mln euro wzrósł limit przychodów określający status małego podatnika w PIT i CIT. Wynika to z nowelizacji z 30 listopada 2018 r. (Dz.U. poz. 2244).
W tym roku za małego dla celów podatku dochodowego uważany jest podatnik, którego przychody w 2019 r. nie przekroczyły 8 747 000 zł (po przeliczeniu 2 mln euro po kursie z 1 października 2019 r. i zaokrągleniu do 1 tys. zł).
Tacy przedsiębiorcy mają prawo do jednorazowej amortyzacji środków trwałych do kwoty 50 tys. euro rocznie. Dla rozliczeń w 2020 r. będzie to limit 219 tys. zł. Ta forma jednorazowej amortyzacji jest przewidziana dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grup 3–8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych. Dzięki niej można jednorazowo zaliczyć do kosztów 50 tys. euro przy zakupie ciężarówki albo używanego środka trwałego, na co nie pozwala inna forma jednorazowej amortyzacji – do kwoty 100 tys. zł rocznie, przewidziana tylko dla nowych środków trwałych i z wyłączeniem pojazdów samochodowych (osobowych i ciężarowych).

ZOBACZ TEŻ: PKPiR 2020

Status małego podatnika jest ważny również dla celów stosowania 9-proc. stawki CIT. Należy jednak pamiętać, że obecnie jest to tylko jeden z warunków zastosowania tej preferencji. Chcąc w 2020 r. skorzystać z 9-proc. stawki, mały podatnik musiał spełnić też drugie kryterium – jego bieżące przychody, osiągane w 2020 r., nie będą mogły przekroczyć 1,2 mln euro. Limit ten przelicza się po dzisiejszym kursie (tj. z 2 stycznia br.).
Jest jeszcze jedna różnica między tymi limitami – ubiegłorocznym i bieżącym. Przy ustalaniu statusu małego podatnika bierze się pod uwagę przychody z poprzedniego roku wraz z należnym VAT. Natomiast limit przychodów bieżących jest limitem netto, czyli bez podatku od towarów i usług.
Warto pamiętać, że limit decydujący o statusie małego podatnika wzrósł – z 1,2 mln euro do 2 mln euro – tylko dla celów PIT i CIT.
W VAT pozostał na dotychczasowym poziomie i wynosi 1,2 mln euro. To oznacza, że dla celów podatku od towarów i usług w br. mały podatnik to taki, którego sprzedaż w 2019 r. nie przekroczy 5 248 000 zł.