Chodzi m.in. o to, że obowiązują nowe struktury logiczne, pojawiła się nowa wersja aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, a fundacje i stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności muszą tworzyć sprawozdania w XML.

O nowościach, o błędach które mogą się pojawić w rocznych raportach mówi dr Agnieszka Baklarz biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta.