Wprawdzie księgowi mają już pierwsze doświadczenia dotyczące tworzenia sprawozdań w XML, ale w przypadku sprawozdań za 2019 r. pojawiają się pewne zmiany.

Chodzi m.in. o to, że obowiązują nowe struktury logiczne, pojawiła się nowa wersja aplikacji e-Sprawozdania Finansowe, a fundacje i stowarzyszenia, które nie prowadzą działalności muszą tworzyć sprawozdania w XML.

O nowościach, o błędach które mogą się pojawić w rocznych raportach mówi dr Agnieszka Baklarz biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta.

ZOBACZ TEŻ: Ryczałt ewidencjonowany

Ekspertka wyjaśnia nie tylko na co zwrócić przy tworzeniu sprawozdań, ale też co może być przeszkodą w złożeniu sprawozdania do Krajowego Rejestru Sądowego. Jest to m.in.:

  • zbyt duży plik sprawozdania finansowego (KRS przyjmuje pliki do 5 Mb),
  • użycie niewłaściwej schemy, nieodpowiedniej dla danego przedsiębiorstwa,
  • błędy rachunkowe w sprawozdaniu (bardzo często w sprawozdaniach zdarzają się błędy w sumach),
  • brak uzupełnienia pól obligatoryjnych (np. opisy, odpowiedzi na pytania, nota podatkowa),
  • spacje w nazwach plików dodatkowych informacji i objaśnień bądź pliku sprawozdania finansowego.

➡️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:

Spotify http://prawna.pl/spotify
iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes
Google Podcast http://prawna.pl/google
Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl