Najwięcej nowości będzie dotyczyć podatków dochodowych, nawet gdy będzie to skutkiem uszczelniania systemu VAT, czyli obowiązujących już przepisów o split paymencie i białej liście.
Gdzie szukać zmian
Ulga na złe długi
prawo do zmniejszenia podstawy opodatkowania w PIT i CIT w przypadku nieotrzymania zapłaty oraz obowiązek jej zwiększenia w przypadku niedokonania zapłaty art. 26i ustawy o PIT oraz art. 18f ustawy o CIT
17 proc. PIT
1) obniżenie niższej stawki PIT do 17 proc. i zmiana kwot zmniejszających podatek 2) podwyższenie kosztów pracowniczych 3) zmiana zasad poboru zaliczek 1) art. 27 ust. 1 i 1a ustawy o PIT 2) art. 22 ust. 2 ustawy o PIT 3) art. 32 ust. 1 i 1a ustawy o PIT
Mikrorachunek
1) obowiązek posługiwania się mikrorachunkiem, 2) nowe zasady zaliczania wpłat na podatki i zaległości podatkowe 1) art. 61b par. 1 ordynacji podatkowej 2) art. 62 par. 1 ordynacji podatkowej
Sankcje związane z niewłaściwą zapłatą należności
1) na rachunek spoza białej listy 2) wyłączenie z kosztów 3) odpowiedzialność solidarna nabywcy za nierozliczony VAT 1) art. 22p ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT oraz 2) art. 15d ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT 3) art. 117ba par. 1 i 2 ordynacji podatkowej
z pominięciem metody podzielonej płatności (split payment) – wyłączenie z kosztów art. 22p ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT oraz art. 15d ust. 1 pkt 3 ustawy o CIT
Faktury za paragony
1) zakaz wystawiania faktur do paragonów niezawierających NIP nabywcy i sankcja za to przewinienie 2) dodatkowe zobowiązanie podatkowe i/lub sankcje za ujęcie faktury w ewidencji 1) art. 106b ust. 5 i 6 ustawy o VAT 2) art. 109a ustawy o VAT
Mały podatnik w PIT i CIT
wzrost limitu przychodów z 1,2 mln euro do 2 mln euro art. 5a pkt 20 ustawy o PIT oraz art. 4a pkt 10 ustawy o CIT
Kasy online
obowiązek stosowania kas online przez mechaników i stacje benzynowe art. 145b ust. 1 pkt 1 lit. a i b ustawy o VAT
Podatki lokalne
możliwość składania informacji i deklaracji w formie elektronicznej rozporządzenia ministra finansów: – z 18 czerwca 2019 r. (Dz.U. poz. 1185) – podatek od nieruchomości – z 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. poz. 1153) – podatek rolny – z 6 czerwca 2019 r. (Dz.U. poz. 1154) – podatek leśny
wprowadzenie jednolitych urzędowych wzorów formularzy podatkowych rozporządzenia ministra finansów: – z 30 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 1104, 1105) – podatek od nieruchomości i rolny – z 3 czerwca 2019 r. (Dz.U. poz. 1126) – podatek leśny
stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych w 2020 r. obwieszczenie ministra finansów z 24 lipca 2019 r. (M.P. z 2019 r. poz. 738)
Zarząd sukcesyjny
1) rozliczanie PIT po śmierci małżonka niebędącego przedsiębiorcą 2) likwidacja obowiązku zawiadamiania naczelnika urzędu skarbowego o wpisaniu zarządcy sukcesyjnego do CEiDG 1) art. 8 ust. 9 i 10 ustawy o PIT 2) uchylenie art. 96 ust. 7a i nowelizacja art. 96 ust. 8a ustawy o VAT
Sprawozdania finansowe
obowiązek przekazywania sprawozdań szefowi Krajowej Administracji Skarbowej w strukturze logicznej (w XML). art. 27 ust. 2 ustawy o CIT