Minister finansów Tadeusz Kościński zaprosił do Warszawy przedstawicieli resortów finansów krajów UE, proponuje rozmowy dotyczące deklaracji o wspólnej walce z wyłudzeniami VAT - powiedział PAP wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Sarnowski pytany był przez PAP o swe zadania, jako pełnomocnika ministra finansów ds. współpracy międzynarodowej w zakresie podatku VAT.

Wyjaśnił, że problemem zauważonym przez Komisję Europejską jest powolna wymiana informacji między administracjami podatkowymi dotyczącymi podatników, na przykład zamieszanych w karuzele VAT.

"Już teraz jesteśmy europejskim liderem, jeśli chodzi o zaawansowane narzędzia analityczne. Obszarem możliwym do poprawy jest natomiast wolumen danych, które otrzymujemy. Tymczasem, jeśli chodzi o wymianę informacji z zagranicą, dokonywana jest ona z opóźnieniami, co znacznie utrudnia wykorzystanie pozyskanych danych na potrzeby analiz prowadzonych przez Krajową Administrację Skarbową. To bolączka całej UE" - powiedział.

Zaznaczył, że wolumen wyłudzeń VAT w UE wynosi 40-60 mld euro rocznie, co oznacza, że jest to problem powszechny, a jego przyczyną jest właśnie m.in. niedostateczna współpraca pomiędzy administracjami podatkowymi państw UE.

"Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu na większy wolumen danych, które moglibyśmy pozyskiwać do analizy oraz oczekiwaniom partnerów z innych krajów UE, zdecydowaliśmy się na stworzenie całkowicie nowego narzędzia współpracy międzynarodowej" - poinformował.

Jego zdaniem nową jakością, którą Polska może zaoferować, są umowy - oparte na polskim modelu - o pogłębionej współpracy między administracjami podatkowymi. Podobne porozumienia o współpracy zawarły na razie tylko Czechy i Słowacja oraz Hiszpania i Portugalia.

"Polska chciałaby stworzyć sieć tego rodzaju umów. W środę minister Kościński podpisał listy do ministrów finansów wszystkich państw UE, w których zaprosił ich przedstawicieli do Warszawy na koniec stycznia na rozmowy dotyczące deklaracji o wspólnej walce z wyłudzeniami VAT. Załącznikiem do nich jest modelowa umowa o pogłębionej współpracy między administracjami" - powiedział.

Według niego Polska ma dużo do zaoferowania w zakresie VAT. Jako jedyni mamy system wymiany informacji z bankami STIR, prowadzimy również wysoko zaawansowane analizy plików JPK. Polska skarbówka jako pierwsza wystawiła swoje zadanie na Hackatonie, mamy też program GovTech Polska, który tworzy rozwiązania dla aparatu skarbowego.

Sarnowski pytany był, czy jest koncepcja powołania zespołu unijnych pełnomocników, którzy mieliby między sobą kontakt, jeśli chodzi o wymianę informacji dotyczących uszczelniania VAT.

„Obecnie nie ma takiej propozycji, natomiast już w liście pana ministra Kościńskiego poprosiliśmy o wskazanie takich osób kontaktowych. Mamy nadzieję, że gdy przyjadą do Warszawy, to uda nam się nawiązać stałą współpracę w ten sposób. Także po to, aby mieć stały dostęp do informacji na temat rozwiązań wprowadzonych w UE” - wyjaśnił.

Dodał, że istnieje wiele sprawdzonych za granicą rozwiązań technologicznych, które MF chciałoby implementować w Polsce.

„Warto wejść we współpracę z Włochami w zakresie doświadczeń związanych z funkcjonującymi już u nich e-fakturami. Dobrym przykładem jest też Chorwacja, gdzie już w 2013 roku wprowadzony został obowiązek kas online, a także kasy software-owe. Ten wolumen danych, który wpływa do nas od końca tego roku, oni dostają od całości rynku już od siedmiu lat” - wskazał.