Parlament Europejski w głosowaniu w Strasburgu poparł nowe przepisy mające ograniczyć oszustwa związane z VAT w handlu elektronicznym. Dzięki nim przychody z podatku VAT państw członkowskich mają się zwiększyć o 7 miliardów euro.

Według szacunków Komisji sprzedaż internetowa w UE jest warta 550 mld euro rocznie - z których 96 mld euro ma charakter transgraniczny. Nowe zasady powinny zwiększyć przychody z podatku VAT państw członkowskich o 7 mld euro.

Przepisy zakładają, że dostawcy usług płatniczych będą gromadzić rejestry płatności w handlu elektronicznym za granicą. Stworzony zostanie nowy centralny elektroniczny system przechowywania danych, aby organy ds. zwalczania nadużyć finansowych w państwach członkowskich mogły lepiej przetwarzać informacje o płatnościach. Wzmocniona zostanie również współpraca administracyjna między organami podatkowymi państw członkowskich i dostawcami usług płatniczych.

Rozporządzenie w sprawie środków wzmacniających współpracę administracyjną w celu zwalczania oszustw związanych z VAT przyjęto 590 głosami za, przy 19 głosach przeciw i 81 wstrzymujących się.

Dyrektywa w sprawie niektórych wymogów dla dostawców usług płatniczych została przyjęta 591 głosami za, przy 18 głosach przeciw i 86 wstrzymujących się.

W ostatnim kroku nowe przepisy muszą jeszcze formalnie zaakceptować kraje członkowskie w ramach Rady UE.