Płatnicy złożą fiskusowi informacje i deklaracje, takie jak: PIT-11, PIT-4R, PIT-8C i PIT-8AR za 2019 r. na nowych wzorach.
Nowe wzory zostały opublikowane w rozporządzaniu z 9 grudnia 2019 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie PIT w Dzienniku Ustaw (poz. 2397).
Nowy PIT-11 uwzględnia wprowadzone od sierpnia br. zwolnienie z PIT dla osób do ukończenia 26 lat. W tym roku (od sierpnia do grudnia) zwolniony jest przychód do 35 636,67 zł, a od 2020 r. będzie to kwota 85 528 zł. Nowy formularz umożliwi płatnikom wykazanie dochodów zwolnionych z tego tytułu.
W żadnym z nowych wzorów deklaracji i informacji nie będzie trzeba już podawać numeru REGON. Przepisy nie wymagają posługiwania się tym numerem.
Zmodyfikowana zostanie też treść oświadczeń składanych przez podatników płatnikom dla celów obliczania miesięcznych zaliczek na podatek (PIT-2, PIT-2A i PIT-3). Będą one uwzględniać zmianę kwoty zmniejszającej podatek (525, 12 zł), wprowadzoną wraz z obniżoną z 18 proc. do 17 proc. stawką PIT w pierwszym progu skali podatkowej.
Nowe rozporządzenie wejdzie w życie od 2020 r., z tym że wszystkie nowe wzory:
■ deklaracji (np. PIT-8AR) i informacji (np. PIT–11) – będą stosowane do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2019 r.,
■ oświadczeń (PIT-2, PIT-2A i PIT-3) – będzie stosowany do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od 1 stycznia 2020 r.