Ulga dla podatników wykonujących określony zawód może być sprzeczna z umocowaną konstytucyjnie zasadą powszechności opodatkowania – podkreśla resort finansów, odnosząc się do apelu samorządu lekarskiego.
Naczelna Rada Lekarska (NRL) zaapelowała do Ministerstwa Finansów, aby zwolnić z PIT przychody lekarzy emerytów uzyskiwane z tytułu wykonywania zawodu. Miałaby to być dla nich zachęta do pozostania na rynku pracy, co jest ważne w obliczu braków kadrowych w ochronie zdrowia, a uszczerbek dla budżetu byłby zrównoważony przez poprawę dostępności pacjentów do lekarzy specjalistów. NRL powoływała się przy tym na tzw. ulgę dla młodych (objęte są nią przychody osób do ukończenia 26. roku życia uzyskiwane z pracy i umowy zlecenia zawartej z firmą) – również uzasadnianą ważnym interesem społecznym.
W odpowiedzi biuro prasowe MF wskazało, że zwolnienie z PIT osób wykonujących określony zawód może naruszać konstytucyjne zasady równości i sprawiedliwości. Dlatego ulga dla młodych obejmuje wszystkich podatników świadczących pracę. Nie jest adresowana wyłącznie do wykonujących określony zawód.