Praktyka w jednej z firm doradztwa podatkowego lub w dziale doradztwa podatkowego kancelarii prawnej to dobry pomysł na rozpoczęcie kariery dla osób zainteresowanych pracą związaną z podatkami. Chodzi przy tym nie tylko o nabycie doświadczenia, które jest niezbędne w zawodzie doradcy podatkowego, ale również o zdobycie wiedzy o praktycznych aspektach zawodu.

Dla początkowego doradcy ważna jest nie tylko wiedza z prawa podatkowego, ale również to, jak tę wiedzę wykorzystać przy udzielaniu porad, pisaniu opinii podatkowych czy reprezentacji przed sądami administracyjnymi. Tego wszystkiego można się dowiedzieć podczas praktyki. Studenci, którzy wykażą się szczególnym zaangażowaniem, mają szansę na współpracę lub zatrudnienie. Tak jest w przypadku trzech opisywanych firm.

Wymagania dla kandydatów

Firmy poszukują praktykantów głównie wśród studentów IV i V roku wydziałów prawa i ekonomii, a w szczególności takich kierunków, jak: prawo, zarządzanie, ekonomia, rachunkowość, finanse. Kancelaria Chałas i Wspólnicy nie wyklucza jednak przyjęcia na praktykę również studentów wcześniejszych roczników.

Kandydaci powinni przede wszystkim interesować się podatkami i być zainteresowani pracą w doradztwie podatkowym, znać język obcy oraz umieć pracować w zespole. Im wyższa średnia ocen, tym większe szanse na przyjęcie na praktykę. Ponadto podczas praktyki liczy się zaangażowanie praktykanta.

Trudne rozmowy

Rekrutacja w każdej z firm wygląda podobnie. Po przesłaniu CV i listu motywacyjnego wybrani kandydaci zapraszani są albo na rozmowę (Chałas i Wspólnicy), albo na spotkanie połączone z testami numerycznymi, werbalnymi (CMS Cameron McKenna) lub językowymi i analitycznymi (KPT Doradcy Podatkowi). Testów nie ma jedynie w kancelarii Chałas i Wspólnicy. Jeżeli praktykant zostanie zaakceptowany, wówczas ustalane są warunki i szczegóły praktyki. W pozostałych dwóch firmach po testach zapada decyzja o przyjęciu lub nieprzyjmowaniu kandydata.

Praktykant jak pracownik

W KPT Doradcy Podatkowi osoba odbywająca praktykę traktowana jest jako przyszły pracownik. Bierze udział w projektach na rzecz klientów, pomaga w przygotowaniu opinii, a także uczestniczy w spotkaniach. Praktykant ma możliwość również wzięcia udziału w szkoleniach wewnątrz firmy.

W kancelarii CMS Cameron McKenna praktykant ma możliwość przygotowywania opinii dla klientów, analizuje także orzecznictwo sądów i organów podatkowych oraz pomaga doradcom i prawnikom zatrudnionym w firmie.

W Chałas i Wspólnicy z kolei praktykant uczestnicy w pracach departamentu podatkowego kancelarii, pomaga w tłumaczeniach i archiwizacji dokumentów, a także będzie opiekował się dokumentami sądowymi.

Oferta specjalna

Zarówno w KPT Doradcy Podatkowi, jak i CMS Cameron McKenna, kandydaci mogą wziąć udział w specjalnych programach. Pierwsza z tych firm prowadzi szkolenia dla pracowników i praktykantów. Odbywają się one dwa razy w tygodniu i dotyczą podatku od towarów i usług oraz podatków dochodowych. Spotkania takie prowadzą pracownicy firmy. W każdym uczestniczy jeden z partnerów. Praktykanci mogą także wziąć udział w konwersacjach z języka angielskiego z native speakerami.

W CMS Cameron McKenna praktykanci również mogą wziąć udział w szkoleniach. Istnieje także możliwość odbycia staży w biurze głównym kancelarii w Londynie.

GDZIE SIĘ ZGŁOSIĆ NA PRAKTYKI

KPT DORADCY PODATKOWI - należy przesłać CV i list motywacyjny na adres biuro@kptpodatki.pl z dopiskiem Praktyki.

CMS CAMERON MCKENNA - należy przesłać CV i list motywacyjny mailem na adres rekrutacja@cmck.com lub pocztą do dyrektor Małgorzaty Cuch na adres ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa.

CHAŁAS I WSPÓLNICY - CV i list motywacyjny można złożyć osobiście w siedzibie w Warszawie lub w oddziale w Gdańsku, Krakowie lub Wrocławiu lub drogą mailową na adres chwp@chwp.pl lub wypełnić formularz aplikacyjny dostępny na stronie www.chwp.pl.

Ilu praktykantów mogĄ przyjĄć firmy

CHAŁAS I WSPÓLNICY - czterech praktykantów w miesiącu

KPT DORADCY PODATKOWI - nie ma ustalonego limitu

CMS CAMERON MCKENNA - 5-10 osób w ciągu roku

ŁUKASZ ZALEWSKI

lukasz.zalewski@infor.pl