Od 2019 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące zmiany formy opodatkowania przychodów/dochodów z działalności gospodarczej osób fizycznych. Szczególnie na początku ze zmian nie zdawali sobie sprawy ani podatnicy, ani nawet urzędy skarbowe. Dlatego też w październiku Ministerstwo Finansów wydało w tym zakresie objaśnienia podatkowe. Co wiemy teraz? Posłuchaj podcastu.

Jeżeli więc przedsiębiorca w 2020 roku, ale też w kolejnych latach, będzie chciał wybrać lub zmienić sposób opodatkowania, to może skorzystać z nowych przepisów, szczególnie że pojawiła się furtka dla tych, którzy się rozmyślą. Chodzi o to, że wprowadzono możliwość zmiany decyzji przed upływem ustawowego terminu. Pod koniec powiem krótko – na czym polegają poszczególne formy opodatkowania.

Obecnie więcej czasu jest na wybór stawki liniowej19-procentowej albo ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik może się na nie zdecydować, składając pisemne oświadczenie:

– do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnął pierwszy w roku podatkowym przychód, albo

– do końca roku – jeżeli pierwszy taki przychód osiągnie dopiero w grudniu.

Bez zmian pozostał termin wyboru karty podatkowej. Wniosek w tym zakresie składa się przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, a w przypadku kontynuujących swój biznes do 20 stycznia.

Zmianie nie uległy też dwie inne zasady. Po pierwsze wybór dokonany w danym roku podatkowym obowiązuje również w latach następnych, dopóki podatnik tego nie zmieni.
Po drugie właściwe oświadczenie/wniosek/ zawiadomienie podatnik może złożyć bezpośrednio do urzędu skarbowego albo za pomocą wniosku CEIDG-1.

Teraz dwa przykłady, którymi posłużył się resort, aby zobrazować nowe zasady.

Pierwszy dotyczy podatnika, który w 2019 r. korzystał z opodatkowania w formie karty podatkowej i w 2020 r. chce stosować ryczałt. W takim przypadku do 20 stycznia 2020 r. powinien złożyć oświadczenie o wyborze tej formy opodatkowania. Jeżeli to zrobi, to zgodnie z obecnymi przepisami będzie mógł jeszcze zmienić zdanie - składając oświadczenie o rezygnacji z tej formy.

Jeżeli na tym oświadczeniu poprzestanie, jego dochody będą opodatkowane na ogólnych zasadach według skali podatkowej. Może jednak nadal wybrać opodatkowanie dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej według 19 proc. stawki.

Na dokonanie ostatecznego wyboru podatnik będzie miał czas do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w roku podatkowym przychód albo do końca roku, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnie w grudniu.

Jeśli więc przedsiębiorca osiągnie pierwszy przychód w styczniu to będzie miał czas do 20 lutego na ostateczny wybór formy opodatkowania.

Kolejny przykład dotyczy podatnika, który w styczniu rozpoczął działalność i we wniosku CEIDG-1 wybrał ryczałt ewidencjonowany, a pierwszy przychód osiągnął w lutym. W takiej sytuacji do 20 marca może jeszcze zrezygnować z ryczałtu. Będzie to równoznaczne z opodatkowaniem według skali podatkowej, chyba że podatnik złoży oświadczenie o wyborze stawki liniowej 19 proc.
Taki podatnik nie będzie mógł jednak wybrać karty podatkowej, bo tak jak już mówiłam, wniosek w tym zakresie składa się przed rozpoczęciem działalności.

Teraz jeszcze krótko powiem o poszczególnych formach opodatkowania.

Jeżeli chodzi o skalę podatkową to jej zaletą jest np. możliwość skorzystania z kwoty wolnej od podatku, preferencyjnego rozliczenia z małżonkiem lub odliczenia ulgi na dzieci. Ponadto obecnie stawka w pierwszym progu wynosi 17 proc. Skala nie opłaca się jednak przy wyższych dochodach. Jeżeli podstawa opodatkowania przekroczy 85 528 zł to od nadwyżki trzeba odprowadzać 32 proc. PIT. Co więcej od tego pułapu kwota wolna zaczyna zmniejszać się stopniowo aż do 0.

Dla więcej zarabiających lepsza może się okazać jednolita stawka podatku - 19 procentowa. W tym przypadku nie można jednak ani rozliczyć się z małżonkiem, ani odliczyć ulgi na dzieci.

Prostą formą opodatkowania jest ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Podatnik wprawdzie nie odlicza kosztów, jak w przypadku poprzednich dwóch form, ale do przychodu może zastosować preferencyjną stawkę od 2 do 20 proc. - przyporządkowaną do rodzaju prowadzonej działalności.
Jest kilka ograniczeń. Obowiązuje m.in. próg przychodów 250 tys. euro. W 2020 r. tę formę rozliczeń będą mogli wybrać podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, którzy w 2019 r. uzyskają przychody nie wyższe niż zł 1 093 350 zł.

Z kolei karta podatkowa polega na przekazywaniu fiskusowi stałej kwoty podatku, określonej według miejsca i rodzaju wykonywaj działalności, a także liczby pracowników. Ta możliwość dotyczy głownie usług np. kosmetyczek, fryzjerów, szewców, lekarzy.

➡️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:

Spotify http://prawna.pl/spotify
iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes
Google Podcast http://prawna.pl/google
Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl