Jednorazowe świadczenie pieniężne wypłacone w zamian za rezygnację z prawa dożywocia to przychód podlegający opodatkowaniu – uznał dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie fiskusowi zadała starsza kobieta, która darowała mieszkanie członkom rodziny w zamian za utrzymanie i dożywotnią opiekę. Po pewnym czasie między stronami umowy dożywocia wywiązał się konflikt, który uniemożliwił im wspólne mieszkanie i realizację warunków umowy. Podatniczka zamierzała wystąpić do sądu z powództwem o rozwiązanie umowy dożywocia, zrezygnowała jednak z sądowej batalii z uwagi na swój wiek i stan zdrowia. Ostatecznie sprawa została załatwiona polubownie. Podatniczka zrzekła się aktem notarialnym świadczeń z tytułu dożywocia w zamian za jednorazowe wynagrodzenie w wysokości 110 tys. zł (kwota ta odpowiadała umownie ustalonej wartości przysługujących jej uprawnień wynikających z umowy o dożywocie).
Kobieta uważała, że uzyskana kwota nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Argumentowała, że otrzymane pieniądze są ekwiwalentem za prawo do zamieszkiwania w lokalu, który stanowił cały dorobek jej życia. Aktualnie nie posiada mieszkania i zmuszona jest przebywać w domu pomocy społecznej, ponosząc związane z tym koszty. Przekonywała dyrektora KIS, że kwota uzyskana w zamian za rezygnację z prawa dożywocia będzie służyła zabezpieczeniu jej potrzeb bytowych w dalszych latach życia, nie powinna więc podlegać opodatkowaniu.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej był innego zdania. Uznał, że podatniczka będzie musiała zapłacić podatek dochodowy od otrzymanej kwoty. Fiskus nie miał wątpliwości, że jednorazowa wypłata w zamian za rezygnację z prawa dożywocia jest przysporzeniem majątkowym. Jej otrzymanie skutkuje powstaniem przychodu z innych źródeł, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w związku z art. 20 ust. 1 ustawy o PIT. – Przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych – podsumował dyrektor KIS.
Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 listopada 2019 r., nr 0115-KDIT2-1.4011.348.2019.2.AS