Jeżeli podatnik ponosi stratę podatkową i to zarówno przed, jak i po uwzględnieniu wpłat na PFRON oraz odsetek od zaległości budżetowych, to dochód ekonomiczny przekazany na pokrycie tych wydatków nie powoduje obowiązku zapłaty podatku – potwierdził dyrektor KIS.
Zasadniczo wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz odsetki od zaległości budżetowych nie są kosztem uzyskania przychodu. Z wnioskiem o interpretację wystąpił samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, który zarówno przed, jak i po uwzględnieniu tych wydatków wykazuje stratę podatkową. Uważał, że w takiej sytuacji równowartość dochodu (ekonomicznego) przeznaczonego na wpłaty na PFRON i na zapłatę odsetek jest zwolniona z CIT.
Na potwierdzenie przywołał interpretację dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 27 listopada 2015 r. (nr IBPB-1-3/4510-415/15/APO).
Reklama
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że to prawidłowa wykładnia. Przypomniał, że wpłaty na PFRON oraz zapłata odsetek od zaległości budżetowych nie są celem statutowym, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Tym samym dochód przeznaczony na te wpłaty i odsetki nie jest zwolniony z podatku.
Jeżeli jednak ZOZ ponosi stratę podatkową i strata ta istnieje zarówno przed, jak i po uwzględnieniu wpłat na PFRON oraz odsetek od zaległości budżetowych, to okoliczność wydatkowania dochodu na pokrycie tych wydatków nie powoduje obowiązku zapłaty podatku. , sygn. 0111-KDIB2-1.4010.420.2019.1.MJ