statystyki

Jaki CIT i VAT przy sprzedaży złomu

autor: Marcin Szymankiewicz08.11.2019, 09:03; Aktualizacja: 08.11.2019, 09:20
Złom

ZłomPóźniejsze zafakturowanie tych dostaw (np. 4 listopada br.) nie wpłynie na datę powstania przychodu).źródło: ShutterStock

Jak spółka powinna rozliczać sprzedaż surowców wtórnych w CIT i VAT? Prezentujemy dwa warianty rozliczeń:

X sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) sprzedała surowce wtórne metalowe (PKWiU 38.32.2) następującym firmom:

‒ A sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) za 10 000 zł netto,

‒ B sp. z o.o. (podatnik VAT czynny) za 20 000 zł netto,

‒ C sp. z o.o. (podatnik VAT zwolniony) za 10 000 zł netto,

‒ D sp. z o.o. (podatnik VAT zwolniony) za 20 000 zł netto.

W wariancie I towar wydano i wystawiono fakturę 31 października 2019 r., a w wariancie II – 4 listopada 2019 r. W obu wariantach zapłata za sprzedane towary ma nastąpić przelewem w terminie 14 dni od otrzymania faktury potwierdzającej dostawę przez kontrahenta. Dostawy tych surowców wtórnych nie są objęte zwolnieniem na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 bądź art. 122 ustawy o VAT.

Jak spółka X powinna rozliczyć – w obu wariantach – sprzedaż tych surowców wtórnych w CIT i VAT? Zaliczki na CIT oraz VAT spółka X opłaca za okresy miesięczne, a jej rokiem podatkowym jest rok kalendarzowy. Dla spółki X właściwa jest 19-proc. stawka CIT. Wszystkie spółki mają w banku rachunki rozliczeniowe i rachunki VAT. 

CIT

Ustawa o CIT nie zawiera ogólnej definicji przychodu. Przyjmuje się, że przychodem, tj. źródłem dochodu, jest tylko ta wartość, która, wchodząc do majątku podatnika, może powiększyć jego aktywa. Przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie – a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne – powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Zasadniczo o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia – w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 22 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.355.2017.1.ZK). Ustawa o CIT zawiera w art. 12 ust. 1 otwarty katalog przysporzeń majątkowych stanowiących przychody podatkowe. Przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe (zob. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).

Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT).

Uwaga! Do przychodów nie zalicza się należnego VAT (art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT).

W analizowanej sprawie w obu wariantach przychodem będzie łączna kwota netto z tytułu sprzedaży tych surowców wtórnych metalowych, tj. 60 000 zł. W przypadku dostaw dla spółek A i B, dokonanych 31 października 2019 r., nie wystąpi bowiem podatek należny (wariant I), a w przypadku pozostałych dostaw, tj. dokonanych dla spółek C i D 31 października 2019 r. (wariant I) oraz 4 listopada 2019 r. dla wszystkich spółek (wariant II), podatek należny wprawdzie wystąpi, ale nie stanowi on przychodu.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dla spółki X właściwa jest stawka CIT w wysokości 19 proc. Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, aby spółka X poniosła jakieś koszty związane z nabyciem tych surowców wtórnych, a zatem podstawą opodatkowania tych dostaw, w obu wariantach, będzie kwota 60 000 zł. CIT od tych dostaw, w obu wariantach, wyniesie zatem 11 400 zł (60 000 zł x 19 proc.).


Pozostało 83% tekstu

Prenumerata wydania cyfrowego

Dziennika Gazety Prawnej
9,80 zł
cena za dwa dostępy
na pierwszy miesiąc,
kolejny miesiąc tylko 79 zł
Oferta autoodnawialna
KUPUJĘ

Pojedyncze wydanie cyfrowe

Dziennika Gazety Prawnej
4,92 zł
Płać:
KUPUJĘ
Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy INFOR Biznes. Kup licencję

Polecane

Reklama

Twój komentarz

Zanim dodasz komentarz - zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.

Widzisz naruszenie regulaminu? Zgłoś je!

Redakcja poleca

Polecane