Ministerstwo Finansów nie wyklucza nowelizacji przepisów o podatku u źródła, a także zmian w finalnej wersji objaśnień podatkowych w tej sprawie. Potwierdził to w odpowiedzi na pytania DGP.
W poniedziałek odbyło się kolejne w MF spotkanie z przedstawicielami przedsiębiorstw i firm doradczych. Omawiano możliwe zmiany w systemie poboru podatku u źródła.
Obecnie przepisy, które miały wejść w życie od 2019 r., są częściowo zawieszone do końca tego roku (w odniesieniu do poboru źródła podatku CIT, ponieważ PIT jest od lipca pobierany już na nowych zasadach).
Reklama
Przypomnijmy, że zmiany objęły firmy, które wypłacają za granicę ponad 2 mln zł rocznie z tytułu np. dywidendy, odsetek, należności licencyjnych i wynagrodzeń z tytułu świadczenia usług niematerialnych. Do końca 2018 r. mogły one stosować zwolnienia bądź preferencyjne stawki z umów międzynarodowych już w chwili wypłaty. Od 2019 r. firmy, które przekroczą limit, powinny najpierw pobrać podatek (PIT lub CIT) według stawki krajowej (zasadniczo 20 proc.), a dopiero potem starać się o jego zwrot.

Reklama
„Prowadzone obecnie prace mogą przyczynić się do znowelizowania przepisów oraz właściwych rozporządzeń, a w konsekwencji wpłynąć na kształt finalnej wersji objaśnień podatkowych” – przyznał resort w odpowiedzi na pytania DGP.

Co planuje MF

O szczegółach resortowych planów powiedział DGP po poniedziałkowym spotkaniu Andrzej Puncewicz, partner zarządzający w Crido.
Z założeń MF wynika, że nowe bądź zmienione przepisy mogłyby wejść w życie w I kwartale 2020 r. (obecnie są prowadzone analizy co do dopuszczalności takiego rozwiązania). Uchwalenie tych zmian przez nowy Sejm jeszcze w tym roku byłoby jednak trudne.
MF rozważa też inną opcję, w której nowelizacja zostałaby uchwalona w I kw. przyszłego roku, ale weszłaby w życie z mocą wsteczną, czyli od 1 stycznia 2020 r. Byłoby to możliwe, ponieważ zasadniczo planowane zmiany mają być korzystne dla podatników.
Resort zastanawia się jednak, co zrobić w okresie przejściowym, a więc w okresie od 1 stycznia 2020 r. (gdy wygaśnie rozporządzenie zawieszające niektóre przepisy o CIT dotyczące podatku u źródła) do uchwalenia zmian.

Szczegóły zmian

Niewykluczone, że mechanizm zwrotu podatku u źródła zostanie ograniczony wyłącznie do płatności pasywnych (odsetki, należności licencyjne, dywidendy), z wyłączeniem tzw. usług niematerialnych.
Przypomnijmy, że zgodnie z przepisami, które formalnie weszły w życie 1 stycznia br., płatnicy muszą najpierw pobrać podatek od należności wypłacanych za granicę, który następnie może zostać zwrócony.
Nie jest też wykluczone, że resort finansów ograniczy mechanizm zwrotu do płatności na rzecz podmiotów powiązanych. Nie zapadła jeszcze decyzja, o jakie powiązania będzie chodzić – czy wyłącznie kapitałowe, czy też inne.
W planach MF jest też skrócenie czasu na uzyskanie zwrotu podatku do 3 miesięcy (obecnie 6 miesięcy).
– Niewykluczone są również zmiany w zakresie należytej staranności, a także definicji rzeczywistego właściciela – mówi Andrzej Puncewicz. Obecne przepisy pozwalają na stosowanie preferencji wynikającej z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, ale trzeba m.in. badać, czy wypłata trafi do rzeczywistego właściciela. MF nie zamierza likwidować tego wymogu, ale nie wyklucza zmian, które ułatwiłyby życie podatnikom.

Oświadczenie z jednym podpisem

Kolejna zmiana dotyczyłaby podpisywania oświadczeń przez płatnika. Zgodnie z obecnymi przepisami firma może nie pobrać podatku u źródła na nowych zasadach (zasadniczo 20 proc.), tylko zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania, jeśli nie tylko spełni określone w przepisach warunki, ale dodatkowo jeszcze potwierdzi to jej zarząd, składając fiskusowi stosowne oświadczenie.
Problem polega na tym, że dziś muszą je podpisać wszyscy członkowie zarządu. – Plany MF zakładają, że wystarczyłby podpis osoby uprawnionej do reprezentowania spółki, a nie wszystkich członków zarządu – powiedział nam Andrzej Puncewicz.

Opinie zabezpieczające

Inną możliwością niepobierania podatku u źródła według stawki 20 proc. jest złożenie wniosku o opinię zabezpieczającą. Resort finansów chce rozszerzyć tę możliwość w odniesieniu do innych płatności opodatkowanych na gruncie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (a nie tylko dyrektyw UE) – dodaje ekspert Crido. MF nie wskazało jednak jednoznacznie, czy i jak zamierza rozwiązać obecnie istniejący problem techniczny z występowaniem o taką opinię przez podatnika.
Kolejną zmianą ma być złagodzenie odpowiedzialności karno-skarbowej związanej z niepobraniem lub niewłaściwym pobraniem podatku u źródła (art. 56d kodeksu karnego skarbowego).