Chcąc pozbyć się używanych komputerów oraz telefonów komórkowych, nie trzeba ewidencjonować sprzedaży w kasie fiskalnej, jeżeli kupującym są pracownicy sprzedającego – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Co do zasady sprzedaż telefonów i komputerów musi być bezwzględnie ewidencjonowana w kasie fiskalnej. Wynika to z par. 4 ust. 1 pkt 1 lit. i rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2018 r. poz. 2519).
O interpretację wystąpiła spółka, która od czasu do czasu sprzedaje pracownikom używane komputery i telefony komórkowe. Chciała się upewnić, czy ma to ewidencjonować w kasie fiskalnej.
Dyrektor KIS odpowiedział, że nie ma takiego obowiązku. Powołał się na załącznik do rozporządzenia określający czynności zwolnione z obowiązku ewidencjonowania w kasach fiskalnych. Pod poz. 34 wymieniona została m.in. dostawa towarów i świadczenie usług na rzecz pracowników.
Dlatego – według dyrektora KIS – spółka ma prawo korzystać ze zwolnienia z kas przy sprzedaży swoim pracownikom towarów (komputerów, telefonów, towarów magazynowych).
Jeżeli do tej pory ewidencjonowała taką sprzedaż, to może zaprzestać jej rejestrowania na rzecz pracowników do 31 grudnia 2021 r.
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 17 października 2019 r., sygn. 0114-KDIP1-3.4012.447.2019.1.JG