Obecnie opłatę recyklingową sprzedawca musi pobierać nie tylko od lekkich toreb tj. poniżej 50 mikrometrów (z pewnymi wyjątkami), ale również od grubszych, czyli tych, które mają 50 mikrometrów i więcej. Zapraszamy do słuchania podcastu!

Niezależnie od grubości siatki opłata wynosi 20 groszy i wlicza się ją do podstawy opodatkowania VAT. Oznacza to, że od każdej foliówki, sklep – czynny podatnik VAT – musi pobrać min. 25 gr., w tym 5 gr VAT.

Sprzedaż foliówek trzeba też ewidencjonować na kasie fiskalnej. Na paragonie, tak jak i na fakturze można uwidoczniać całą kwotę pobraną za torbę. Nie ma konieczności wyodrębniania samej opłaty recyklingowej.

W zakresie podatku dochodowego opłata recyklingowa stanowi przychód z chwilą jej pobrania, a kosztem uzyskania, gdy przedsiębiorca wpłaca ją na odrębny rachunek bankowy marszałka województwa. W tym kontekście warto więc pamiętać, że od 1 stycznia 2020 r. zmienią się terminy tej wpłaty. Będzie to robić do 15. dnia miesiąca następującego po kwartale, w którym opłaty zostały pobrane, obecnie do 15 marca następnego roku.

Opłatę recyklingową muszą pobierać od swoich klientów również podatnicy płacący ryczałt ewidencjonowany.

➡️ Słuchaj podcastów DGPtalk: Obiektywnie o Biznesie:

Spotify http://prawna.pl/spotify
iTunes Podcast http://prawna.pl/itunes
Google Podcast http://prawna.pl/google
Strona DGPtalk https://podcast.gazetaprawna.pl