Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług w wersji z 2008 r. będzie używana do celów VAT tylko do końca marca przyszłego roku – wynika z założeń do nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów z 4 września 2015 r. (Dz.U. poz. 1676).
Jej projekt został już wpisany do rządowego wykazu prac legislacyjnych pod numerem RD576.
Aktualnie obowiązująca PKWiU w wersji z 2008 r. jest ciągle jeszcze stosowana do celów klasyfikacji towarów i usług na potrzeby VAT. Jest to jednak przyczyną licznych problemów z ustaleniem prawidłowej stawki podatku. Kres temu powinno położyć wejście w życie nowej matrycy stawek VAT, co nastąpi od kwietnia 2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751). Odtąd towary będą klasyfikowane według kodów CN, a usługi – według nowszej wersji PKWiU, tj. z 2015 r.
Reklama
Niezależnie od tego trwają prace nad zastąpieniem PKWiU z 2008 r. przez jej wersję z 2015 r. dla celów PIT, CIT i zryczałtowanego podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ta zmiana ma wejść w życie już od stycznia 2020 r. Projekt ustawy, który to przewiduje, jest obecnie konsultowany.
Etap legislacyjny
Założenia do nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – w wykazie prac legislacyjnych rządu