Trybunał Sprawiedliwości UE odpowie na pytanie, czy wprowadzony w lipcu 2016 r. tzw. pakiet paliwowy nie narusza unijnej dyrektywy VAT.

Pytanie w tej sprawie zadał dziś Naczelny Sąd Administracyjny (postanowienie z 17 października 2019 r., sygn. akt I FSK 2248/18).

Chodzi o art. 103 ust. 5a ustawy o VAT, który nakazuje przedsiębiorcom sprowadzającym paliwa silnikowe z innego kraju zapłacić podatek już w ciągu 5 dni od ich sprowadzenia na terytorium Polski. Wejście w życie zmienionych reguł mocno chwaliła branża paliwowa, która odnotowała ogromny wzrost zainteresowania kupujących (zmalał popyt na paliwa, którymi handlowali oszuści w szarej strefie). Zadowolony był także fiskus, bo dzięki nowemu pakietowi do budżetu trafić mogło nawet dodatkowe 2,4 mld zł rocznie.