Pod względem konkurencyjności systemu opodatkowania zajmujemy w Europie przedostatnie miejsce. Ostatnia jest Francja. Najbardziej konkurencyjny system ma Estonia. Takie wyniki przedstawiła amerykańska organizacja Tax Foundation w najnowszym rankingu „International Tax Competitiveness Index 2019”.
Polska zajęła w nim 35. miejsce na 36 krajów OECD. To spadek o trzy pozycje w porównaniu z zeszłym rokiem. Zestawienie pokazuje, które kraje mają najbardziej i najmniej przyjazne biznesowi i inwestycjom systemy. Ranking jest ustalany na podstawie indeksu, w którym kluczowe są dwa elementy: konkurencyjność systemu i jego neutralność.
Badanych jest 40 zmiennych, które pokazują, jaki jest poziom opodatkowania (stawki) i jaka jest struktura podatków w danym kraju. Organizacja bierze pod lupę m.in. przepisy o CIT, PIT, regulacje dotyczące podatków konsumpcyjnych, podatku od nieruchomości i sposób opodatkowania zysków zagranicznych.
Jeśli chodzi o polski system, zauważono, że nasz kraj przyjął IP Box, który zapewnia obniżenie stawki CIT do 5 proc. od kwalifikowanego dochodu z własności intelektualnej. Mimo to odnotowaliśmy spadek w rankingu.
Z raportu wynika, że mamy dość konkurencyjny CIT i PIT. Jeśli chodzi o opodatkowanie firm, zajęliśmy 13. miejsce, a w przypadku opodatkowania osób fizycznych mieliśmy 9. lokatę. W przypadku CIT pozytywnie na tle innych krajów wypadamy pod względem stawki (19 proc.), która jest poniżej średniej krajów OECD (23,6 proc.). Taka sama jak polska stawka CIT obowiązuje również w Czechach, na Słowenii i w Wielkiej Brytanii. Niższe stawki mają Litwa (15 proc.), Irlandia (12,5 proc.) i Węgry (9 proc.). Polska i Węgry pozwalają jednak na rozliczenie strat podatkowych jedynie przez pięć lat, z czego w każdym roku nie więcej niż 50 proc. To wpływa negatywnie na ocenę polskiego i węgierskiego systemu w rankingu.
Korzystnie na naszą pozycję wpływa natomiast liniowa stawka PIT. Znakomita większość podatników płaci bowiem PIT według stawki 18 proc. (od 1 października zmniejszonej zasadniczo do 17,75 proc., a od 1 stycznia 2020 r. do 17 proc.).
Najgorzej wypadliśmy pod względem podatków konsumpcyjnych, a więc VAT i podatku od sprzedaży detalicznej łącznie. Zajęliśmy ostatnie miejsce. Pokutuje tu złożoność naszego systemu. Skutkiem jest to, że firmy poświęcają na obsługę podatków konsumpcyjnych zbyt wiele czasu – aż 172 godziny w ciągu roku. To najgorszy wynik spośród krajów OECD. Dane te wynikają z raportu Paying Taxes przygotowanego przez PwC. Najlepsza pod tym względem jest Szwajcaria. Tu firmy na rozliczanie VAT poświęcają jedynie osiem godzin rocznie. Średnia w OECD to 54,1 godziny.
Nieco lepiej oceniono polski system opodatkowania nieruchomości (32. miejsce), choć tu problemem jest to, że każda gmina może modyfikować w pewnym stopniu zasady opodatkowania.
Słabością polskiego systemu są też zasady opodatkowania zysków zagranicznych (32. miejsce w rankingu).