Zerowy PIT nie obejmuje przychodu z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną – wyjaśnił wiceminister finansów Tadeusz Kościński w odpowiedzi na interpelację poselską (nr 33506).
Chodzi o obowiązujące od 1 sierpnia br. nowe zwolnienie podatkowe adresowane do podatników do 26. roku życia (art. 21 ust. 1 pkt 148 ustawy o PIT).
Wiceminister przypomniał, że w przepisie tym wyraźnie określono rodzaje przychodów objętych tym zwolnieniem. Są to przychody: ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT.
Reklama
– Nie ma wśród nich przychodów z członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej – zajmującej się produkcją rolną – zwrócił uwagę wiceminister Kościński.
Przypomniał, że zgodnie z art. 10 ustawy o PIT przychody z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej zajmującej się produkcją rolną są niezależnymi źródłami zarobku, obok m.in. przychodów ze stosunku pracy czy emerytury.
Odpowiedź wiceministra finansów z 25 września 2019 r. na interpelację poselską nr 33506.