Poprawiony został elektroniczny system Krajowego Rejestru Sądowego, służący do składania rocznych sprawozdań finansowych. Przyjmuje już on raporty przekształconych podmiotów.
Chodzi przede wszystkim o spółki, które przy zmianie formy działalności nie mają obowiązku zamykania ksiąg rachunkowych i ich ponownego otwierania – wyjaśnia dr Agnieszka Baklarz, biegły rewident, członek zarządu w A. Bombik Kancelaria Biegłego Rewidenta sp. z o.o.
Dotychczas problem pojawiał się przy przekształceniu spółki osobowej w inną osobową (np. komandytowej w jawną) lub spółki kapitałowej w inną kapitałową (np. z o.o. w akcyjną). W takim przypadku można nie zamykać ksiąg rachunkowych, na co pozwala ustawa o rachunkowości (art. 12 ust. 3 pkt 1).
Bezpłatny system nie przyjmował takich dokumentów. Wskazywał, że sprawozdanie dotyczy okresu, w którym spółka nie istniała.
Teraz już można takie dokumenty złożyć do rejestru bez problemu.
Nadal natomiast – jak mówi Agnieszka Baklarz – kłopot ze składaniem e-sprawozdań za pomocą bezpłatnego systemu mają spółki, które uległy przekształcaniu i zamknęły księgi, czyli nie widnieją już w eKRS. Chodzi przykładowo o sytuację, w której spółka z o.o. przekształciła się w 2018 r. w komandytową. W tym wypadku księgi musiały zostać zamknięte (art. 12 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości).
Sprawozdanie takiej spółki można złożyć za pomocą płatnego systemu S24 – tłumaczy ekspertka.