Opublikowany został projekt rozporządzenia określającego wzór wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej.
Wypełniając formularz WIS-W, podatnicy będą mogli od listopada br. pytać dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o właściwą stawkę VAT. Będą to mogli robić zarówno sprzedający, jak i kupujący towary bądź usługi.
Elementem wniosku będzie załącznik WIS-WA, w którym trzeba będzie podać wszelkie istotne informacje mogące mieć wpływ na odpowiedź fiskusa.
Projekt rozporządzenia ma wejść w życie 1 listopada br., tak jak związana z nim nowelizacja ustawy o VAT wprowadzająca wiążące informacje stawkowe oraz – od kwietnia 2020 r. – nową matrycę stawek podatkowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1751).
Wniosek o wydanie WIS będzie można złożyć zarówno na papierze, jak i za pośrednictwem platformy e-PUAP. Trzeba będzie uiścić opłatę 40 zł.
Pytający będzie musiał wskazać, według jakiej klasyfikacji dyrektor KIS ma określić towar lub usługę (czy powinna to być nomenklatura scalona czy Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług). Trzeba też będzie:
■ podać na tyle precyzyjne informacje, by fiskus mógł dokonać klasyfikacji;
■ dołączyć wszelkie posiadane dokumenty, które ułatwią odpowiedź (np. fotografie, plany, informacje od producenta),
■ przekazać wszelkie posiadane dodatkowe informacje, np. decyzję fiskusa o wydaniu wiążącej informacji taryfowej lub akcyzowej.
WIS-y mogą dotyczyć nie tylko właściwej stawki podatku, ale też np. zakresu zwolnienia podmiotowego, z którego korzysta przedsiębiorca.
Składający wniosek będą musieli oświadczyć (pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań), że sprawa, o którą pytają, nie została rozstrzygnięta w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego (oświadczenia nie będzie musiał składać zamawiający w przetargach).
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o wydanie wiążącej informacji stawkowej – w konsultacjach publicznych