Już w tym roku płatnicy muszą pilnować, którego dnia pracownik kończy 26 lat – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytanie DGP.
To ważna informacja, bo z przepisu przejściowego można byłoby wnioskować co innego – że obowiązek ten pojawi się dopiero w 2020 r.
Resort wyjaśnił też inne kwestie budzące wątpliwości. Z jego odpowiedzi wynika, że liczy się dzień przelewu – czy ma miejsce przed dniem 26. urodzin pracownika, czy już po tym dniu. Jeżeli wypłata nastąpi do dnia 26. urodzin włącznie, to zwolnienie wchodzi jeszcze w grę. Jeżeli po dniu 26. urodzin – to płatnik musi potrącić zaliczkę na podatek.