Od 1 października 2019 r. wnioski o wiążącą informację taryfową (WIT) będzie można składać tylko elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych – PUESC. Poinformowało o tym Ministerstwo Finansów w komunikacie na swojej stronie internetowej.
Resort podkreślił, że dokumenty złożone od tego dnia w formie papierowej nie zostaną przyjęte. Po 30 września br. korespondencja, począwszy od złożenia wniosku do wydania decyzji WIT, będzie prowadzona wyłącznie elektronicznie – wskazało ministerstwo.
Dodał, że warunkiem koniecznym do ubiegania się o WIT będzie założenie konta na portalu PUESC oraz uzyskanie uprawnienia „Obsługa Wiążącej Informacji Taryfowej”. Trzeba też będzie posiadać numer EORI (Economic Operators Registration and Identification).
Wszystkie informacje dotyczące rejestracji i uzyskania uprawnień do składania e-wniosków o WIT są dostępne na stronie PUESC (zakładka Katalog usług/ e-WIT).
Przypomnijmy, że WIT informuje, jak zaszeregować dany towar dla potrzeb poboru cła. Dlatego mogą o nią występować jedynie importerzy oraz eksporterzy.
WIT wydaje dyrektor Izby Celnej w Warszawie, a jej ważność upływa po sześciu latach (chyba że wcześniej zmieni się sposób zaklasyfikowania danego towaru).