Przedsiębiorca może ująć w kosztach uzyskania przychodów zakup wyposażenia firmy z otrzymanego dofinansowania – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Pytanie zadał podatnik, który założył działalność gospodarczą. Wcześniej był zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny. Urząd przyznał mu środki na rozpoczęcie własnego biznesu, tj. usługi informatyczne z dojazdem do klienta. Na start dostał 23 tys. zł (na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1482 ze zm.). Mężczyzna kupił za to laptop, dwa monitory i używany samochód. We wniosku o interpretację zapytał, czy może ująć te wydatki w podatkowych kosztach uzyskania przychodów. Miał wątpliwości, skoro zapłacił za nie z pieniędzy otrzymanych z urzędu.
Dyrektor Krajowej Informacji potwierdził, że może to zrobić. Wyjaśnił, że jednorazowe środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej mogą stanowić koszt uzyskania przychodów. Zastrzegł jednak, że warunkiem zaliczenia wydatków do kosztów jest związek z firmowymi przychodami i należyte udokumentowanie ich poniesienia.