Kto przystępuje do podmiotu powstałego z przekształcenia spółki kapitałowej, na której ciążyły ograniczenia w zakresie amortyzacji, musi również liczyć się z nimi – orzekł NSA.
Spór toczył się o to, czy jeżeli w stosunku do podmiotu przekształcanego (spółki kapitałowej) miało zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, to będzie ono dotyczyć także podmiotu powstałego w wyniku przekształcenia (spółki osobowej). A konkretnie, czy będzie ono miało zastosowanie do wspólnika, który przystąpi do spółki osobowej po jej przekształceniu z kapitałowej.
Przekształcana spółka kapitałowa nie miała prawa odliczać od przychodu odpisów amortyzacyjnych od tej części środków trwałych, które zostały przekazane na jej kapitał zapasowy.
Nowy wspólnik uważał, że po przekształceniu spółki w osobową ograniczenia te przestawały obowiązywać. Argumentował, że w spółkach osobowych nie ma podziału na kapitały i w związku z tym nie obowiązują ograniczenia w zakresie amortyzacji. Był więc przekonany, że nie musi ich stosować, przystępując do spółki, która jest już osobową.
Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Stwierdził, że jeżeli w stosunku do podmiotu przekształcanego miało zastosowanie ograniczenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 63 lit. d ustawy o CIT, to będzie ono miało zastosowanie także do podmiotu powstałego w wyniku przekształcenia (spółki osobowej), a konkretnie do jego wspólników i to wszystkich, a więc również tych, którzy stali się wspólnikami już po przekształceniu.
Wspólnik wygrał WSA w Warszawie. Sąd orzekł, że spółka osobowa nie przejęła po spółce kapitałowej ograniczeń w zakresie amortyzacji. Jej wspólnicy mają więc prawo zaliczać do kosztów podatkowych pełne odpisy amortyzacyjne od środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych – także od tej ich wartości, która znalazła się na kapitale zapasowym spółki kapitałowej.
Innego zdania był jednak Naczelny Sąd Administracyjny. Jak wyjaśnił sędzia Jacek Brolik, nikt nie może w wyniku następstwa prawnego przejąć więcej praw, niż posiadał poprzednik.
– Skoro spółka przekształcana była ograniczona zakresem amortyzacji, to spółka przekształcona nie może znaleźć się w innej sytuacji prawnej – podkreślił sędzia. Dodał, że nowym aspektem w tej sprawie jest przystąpienie wspólnika do spółki, która jest już przekształcona. Zaraz jednak zastrzegł, że taki nowy podmiot również musi liczyć się z ograniczeniami w zakresie amortyzacji.
– Niemożliwa jest taka sytuacja, w której jeden wspólnik amortyzowałby odmiennie niż pozostali – powiedział sędzia Brolik.

orzecznictwo

Wyrok NSA z 13 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 2899/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia