W przyszłym roku podatnicy CIT złożą fiskusowi zeznania roczne według nowego wzoru. Będą też kolejne załączniki, które pomogą wyliczyć podatek od niezrealizowanych zysków, dochód ze sprzedaży walut wirtualnych i tzw. ulgę IP BOX.
Zmiany wynikają z opublikowanego w ubiegły piątek projektu rozporządzenia ministra finansów. Zastąpi ono rozporządzenie z 15 czerwca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1268 ze zm.).
Nowy formularz i załączniki do niego będą przystosowane do zmian obowiązujących od 2019 r. Chodzi o:
a) opodatkowanie niezrealizowanych zysków (podatek od wyjścia kapitału – exit tax),
b) wprowadzenie stawki 5 proc. CIT dla dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (ulga IP BOX),
c) uregulowanie zasad opodatkowania przychodów z odpłatnego zbycia walut wirtualnych (podatnicy płacą 19-proc. daninę, nie mogą łączyć przychodów z innymi pochodzącymi z kapitałów pieniężnych ani odliczać straty od takich przychodów) oraz
d) obniżkę preferencyjnej stawki CIT z 15 proc. do 9 proc.
Informację CIT/PM będą musieli wypełniać podatnicy przenoszący składniki majątku za granicę na nie dłużej niż 12 miesięcy. Będą musieli zadeklarować w niej wartość rynkową takich składników i podać przewidywany termin ich przeniesienia z powrotem na terytorium Polski.
Nowy załącznik CIT/IP złożą podatnicy korzystających z ulgi IP BOX, czyli płacący 5-proc. podatek od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych.
Trzeci załącznik, czyli informację CIT/WW, złożą ci, którzy poniosą wydatki na nabycie walut wirtualnych, albo osiągną przychody/dochody z ich sprzedaży.
Zaktualizowana zostanie też treść samego zeznania rocznego CIT-8. Pojawią się w nim nowe rubryki, m.in.: dla preferencyjnej 9-proc. stawki podatku oraz pozwalające wskazać okresy zawieszenia działalności gospodarczej, poinformować o wyborze wpłaty zaliczek kwartalnych i uproszczonych, o wyborze lub rezygnacji z metody ustalania różnic kursowych według zasad z ustawy o rachunkowości.
Z zeznania rocznego CIT-8AB, które składają podatkowe grupy kapitałowe, zniknie pozycja nakazująca wskazywać spółkę reprezentującą PGK.
W informacji o zwolnieniach CIT-8/O pojawi się nowa rubryka, w której będzie można wykazać wysokość odliczeń darowizn na cele kształcenia zawodowego.
Zmiany wejdą w życie 15 października 2019 r. Zaktualizowane zeznania roczne i nowe załączniki będą stosowane do dochodów lub strat osiągniętych od 1 stycznia br.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia ministra finansów w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych – w uzgodnieniach międzyresortowych