Już od października dolna stawka podatku dochodowego zostanie obniżona z 18-proc. do 17 proc., więc wypadkową za cały 2019 r. będzie 17,75 proc.
Sejm uchwalił w piątek zmienioną skalę podatkową. „Skalibrował” do niej wysokość kwoty zmniejszającej podatek w taki sposób, aby jej maksymalna wartość odpowiadała kwocie wolnej w wysokości 8 tys. zł (1420 zł : 17,75 proc.).
Od 2020 r. dolna stawka skali wyniesie 17 proc.
Bez zmian pozostaje górna stawka – 32 proc. dla dochodów rocznych powyżej 85 528 zł.
Określono również sposób obliczania w 2019 r. zaliczek na PIT przez podatników prowadzących działalność gospodarczą albo zarabiających na najmie (a nie rozliczających się z fiskusem w formie zryczałtowanej). Nowy sposób obliczania zaliczek obejmie również zaliczkę obliczaną do 20 października 2019 r., czyli za wrzesień 2019 r. lub za III kwartał.
Zaliczki te, tak jak dotychczas, będą obliczane narastająco od początku roku, z tym że z uwzględnieniem stawki 17,75 proc. oraz kwoty zmniejszającej podatek w wysokości 548,30 zł, odpowiadającej kwocie wolnej w wysokości 3089 zł (548,30 zł : 17,75 proc.).
Sejm uchwalił też podwyżkę – i to już od października br. – kosztów uzyskania przychodu dla pracowników. Dzięki temu, przy niezmienionej pensji brutto na konta pracowników trafi więcej pieniędzy z wynagrodzenia (netto).
Jak wyliczyło Ministerstwo Finansów, osoba zarabiająca np. 2250 zł (minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r.) zyska rocznie 472 zł, a przy pensji 4765 zł (przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej prognozowane na 2019 r.) – zysk wyniesie rocznie 732 zł.
W okresie od października do grudnia 2019 r. koszty uzyskania przychodów wyniosą miesięcznie: 250 zł (gdy pracownik mieszka w tej samej miejscowości, w której znajduje się zakład pracy) i 300 zł (pracownicy dojeżdżający do innej miejscowości).
Podwyżkę kosztów odczują nie tylko pracownicy, ale też osoby uzyskujące przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 5, 7 i 9 ustawy PIT, czyli np. zatrudnieni na podstawie kontraktów menedżerskich, członkowie zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 22 ust. 9 pkt 5 ustawy PIT).
Wyższe koszty za ostatnie trzy miesiące 2019 r. (3 x 250 zł oraz 3 x 300 zł) wpływają na maksymalną wysokość kosztów rocznych. Dlatego limit roczny wynoszący obecnie 1335 zł (jednoetatowcy miejscowi) podwyższono do 1751,25 zł, a limit roczny 1668 zł (jednoetatowcy, dojeżdżający) – do 2151,54 zł.
Z kolei limit roczny 2002,05 zł (wieloetatowcy, miejscowi) wzrośnie do 2626,54 zł, a limit roczny 2502,56 zł (wieloetatowcy, dojeżdżający) – do 3226,92 zł. ©℗
Podstawa obliczenia podatku w złotych Podatek wynosi
ponad do w rozliczeniu za 2019 r. w rozliczeniu za 2020 r.
85 528 17,75 proc. minus kwota zmniejszająca podatek 17 proc. minus kwota zmniejszająca podatek
85 528 15 181 zł 22 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł 14 539 zł 76 gr + 32 proc. nadwyżki ponad 85 528 zł
Koszty pracownicze
Okres Do 30 września 2019 r. (zł) Za 2019 r. (zł) Od 2020 r. (zł)
Miesięczne (jednoetatowcy, miejscowi) 111,25 250 od 01.10.2019 do 31.12.2019 250
Miesięczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) 139,06 300 od 01.10.2019 do 31.12.2019 300
Roczne (jednoetatowcy, miejscowi) 1335,00 1751,25 3000
Roczne (jednoetatowcy, dojeżdżający) 1668,72 2151,54 3600
Roczne (wieloetatowcy, miejscowi) 2002,05 2626,54 4500
Roczne (wieloetatowcy, dojeżdżający) 2502,56 3226,92 5400
Etap legislacyjny
Nowelizacja ustawy o PIT, ustawy nowelizującej oraz niektórych innych ustaw – skierowana do Senatu