Od sprzedawców stosujących procedurę Tax Free urzędnicy fiskusa często żądają działania daleko wykraczającego poza to określone w przepisach.
Limit obrotów (400 tys. zł) jako warunek korzystania z procedury Tax Free musi zniknąć z polskiego prawa, bo tak w lutym 2018 r. orzekł Trybunał Sprawiedliwości UE (sygn. akt C-307/16). Resort finansów konsultuje właśnie projekt nowelizacji ustawy o VAT zakładający takie rozwiązanie. Eksperci przyznają, że to krok w dobrym kierunku, ale nie mają wątpliwości, że nawet po zmianach korzystanie z procedury Tax Free pozostanie drogą przez mękę. Apelują do resortu finansów o zmiany.
– Przedsiębiorca, który zdecyduje się skorzystać z procedury, może wejść na prawdziwe pole minowe – ostrzega Justyna Zając-Wysocka, wiceprzewodnicząca Zarządu Małopolskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych.