Powstańcy warszawscy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród przyznanych im przez radę miejską stolicy w marcu br. Wynika tak z najnowszego projektu rozporządzenia ministra finansów.
Powstańcy warszawscy nie zapłacą podatku dochodowego od nagród przyznanych im przez radę miejską stolicy w marcu br. Wynika tak z najnowszego projektu rozporządzenia ministra finansów.
To kolejne już takie zaniechanie poboru podatku od powstańców. Poprzednie rozporządzenie dotyczyło nagród przyznanych im przez Warszawę w 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1781).
W tym roku rada miejska stolicy wydała uchwałę o przyznaniu powstańcom nagród w wysokości 5 tys. zł. Osoby, które z przyczyn od siebie niezależnych nie otrzymały pieniędzy w 2018 r., mogą liczyć na dodatkowe 4587,84 zł.
Zaniechanie poboru podatku obejmie nagrody wypłacone od 28 marca 2019 r. (kiedy w życie weszła uchwała rady miejskiej Warszawy) do końca 2019 r.
Resort finansów poinformował, że obecnie żyje jeszcze ponad 1500 powstańców, a ich średni wiek to 94 lata. Zgodnie z ogólnymi przepisami, nagrody wypłacone przez stolicę są dla powstańców przychodem, od którego powinni oni odprowadzić PIT według odpowiedniej stawki ze skali podatkowej.
Przy czym osoby, które nie są już polskimi rezydentami (na stałe mieszkają poza Polską), mogłyby zapłacić podatek od otrzymanych nagród tylko za granicą. W pozostałych przypadkach daninę trzeba byłoby zapłacić w kraju.
Warszawa z kolei musiałaby w kolejnym roku wystawić i przesłać im oraz urzędowi skarbowemu informację PIT-11 z wykazaną wysokością nagrody.
Resort finansów uznał, że nakładanie takich obowiązków świadczyłoby o zbyt dużym fiskalizmie. Odwołał się do art. 19 konstytucji, który nakazuje państwu otoczenie weteranów wojennych szczególną opieką. Argumentem za zaniechaniem poboru podatku był też sędziwy wiek nagrodzonych oraz ich kłopoty zdrowotne, z czym wiąże się konieczność ponoszenia wydatków na opiekę zdrowotną. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
Etap legislacyjny
Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru PIT od nagród otrzymanych przez Powstańców Warszawskich – w uzgodnieniach międzyresortowych