Wartość ponoszonych przez agencje pracy tymczasowej kosztów noclegów powinna być dopisana do wynagrodzenia związanego z umową zlecenia – wynika z wyroków NSA.
Spór w tej sprawie toczyła agencja pracy tymczasowej. Poinformowała, że zawiera z cudzoziemcami i obywatelami polskimi umowy zlecenia na wykonywanie pracy tymczasowej na rzecz pracodawców (swoich klientów). Projekty są realizowane na terenie całej Polski. W związku z tym zleceniobiorcom zapewniane są kwatery. Lokale są udostępniane nieodpłatnie i służą celom zbiorowego zakwaterowania.
Agencja chciała się dowiedzieć, czy darmowy nocleg stanowi przychód z umowy zlecenia (art. 13 pkt 8 ustawy o PIT), a tym samym, czy musi odprowadzić od wartości tych świadczeń zaliczki na PIT.
Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu stwierdził, że wartość zapewnianych zleceniobiorcom nieodpłatnie noclegów stanowi dla nich przychód z działalności wykonywanej osobiście (art. 10 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT). Tym samym na agencji ciążą obowiązki płatnika.
Nie zgodził się z tym WSA we Wrocławiu. Stwierdził, że darmowy nocleg nie jest przychodem zleceniobiorcy, bo nocleg na kwaterze nie leży w jego interesie, tylko pracodawcy.
Korzystny wyrok uchylił jednak NSA. Sędzia Jan Rudowski stwierdził, że dodatkowe świadczenie w formie noclegów opłacane przez zlecającego powinno być dopisane do wynagrodzenia związanego z umową zlecenia. – Wartość noclegu to przychód, który mieści się w wynagrodzeniu zleceniobiorcy – powiedział sędzia.
NSA nie wypowiedział się co do tego, czy zleceniobiorcy będą mogli korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT. Zgodnie z nim podatek należny jest tylko od tej wartości, która przekracza kwotę 500 zł miesięcznie.
Nie ma wątpliwości co do tego, że ze zwolnienia tego mogą korzystać pracownicy (np. wyrok z 23 lipca 2019 r., sygn. akt II FSK 2721/17 i z 29 listopada 2018 r., sygn. akt II FSK 779/18).
Jak jest w przypadku zleceniobiorców? W wywiadzie dla DGP sędzia Jan Rudowski zwrócił uwagę, że linia orzecznicza w tej kwestii dopiero będzie się kształtowała. I dodał, że „na razie mamy dwa wyroki z 13 listopada 2018 r. (sygn. akt II FSK 3247/16 i II FSK 3248/16)”.

orzecznictwo

Wyroki NSA z 13 sierpnia 2019 r., sygn. akt II FSK 2724/17 oraz II FSK 2904/17. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia