Resort finansów ponownie przekonuje, że obowiązkowa płatność będzie miała zastosowanie do kwoty na fakturze przekraczającej 15 tys. zł.
Przypomnijmy; chodzi o nowelizację ustawy VAT, która zacznie obowiązywać od 1 listopada br. Przewiduje ona obowiązkowy split payment, gdy transakcja będzie dotyczyć towarów i usług wymienionych w nowym załączniku nr 15.
Problem tkwi w samym przepisie – nie wynika z niego wprost, czy obowiązek będzie dotyczył faktur opiewających na kwotę brutto przekraczającą 15 tys. zł, czy tylko równą tej kwocie. Zwracaliśmy na to uwagę w artykule „Jest problem ze split payment. Podzielona płatność może nie zadziałać” (DGP nr 153/19).
Tym razem w sprawie wypowiedział się Wojciech Śliż, dyrektor departamentu VAT. Zrobił to na profilu Ministerstwa Finansów na Twitterze. Wyjaśnił, że nie ma żadnego ryzyka dla obowiązkowej podzielonej płatności.
Przypomniał, że znowelizowana ustawa o VAT odnosi się w zakresie obowiązkowego split paymentu do ustawy – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292). A tam jest mowa o wartości przekraczającej 15 tys. zł. – Ustawa VAT odsyła do tej kwoty, czyli do kwoty przekraczającej 15 tys. zł. Treść, jak i cel przepisu nie budzi żadnej wątpliwości – przekonuje dyr. Śliż.
Eksperci podatkowi są innego zdania. „W nowelizacji VAT jest błąd” – powiedział w wywiadzie dla DGP Tomasz Michalik, doradca podatkowy i partner w MDDP („Błąd należy usunąć. Tu nie ma pola do interpretacji”, DGP nr 155/2019). W jego przekonaniu „z punktu widzenia ministra finansów byłoby paradoksem, gdyby uszczelnienie VAT nie udało się tylko z tego powodu, że zrezygnowano z drobnej korekty nowelizacji”.
„Jeśli w tym sporze okaże się po latach, że fiskus nie miał racji – a co do tego nie mam wątpliwości – wówczas może się pojawić problem np. z zastosowanymi przez organy nieprawidłowo sankcjami i karami dla podatników” – przestrzegł w wywiadzie Tomasz Michalik.
Jego opinia nie jest odosobniona. Tego samego zdania są inni, pytani przez nas doradcy podatkowi: Marek Kwietko-Bębnowski oraz Andrzej Nikończyk, partner w KNDP. Ich zdaniem również zapisy oznaczają, że obowiązkowy split payment trzeba będzie stosować wyłącznie do faktur, na których kwota brutto wyniesie dokładnie 15 tys. zł, a nie gdy przekroczy tę kwotę.
Problem wziął się z tego, że nowelizacja VAT w trzech kluczowych dla split paymentu przepisach odsyła do kwoty stanowiącej „kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców”. W prawie przedsiębiorców jest natomiast mowa o:
  • kwocie 15 tys. zł,
  • wartości transakcji przekraczającej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty. 
Spór toczy się o to, co jest kwotą w prawie przedsiębiorców: czy 15 tys. zł, czy nadwyżka