Zakłady energochłonne, które korzystają z Europejskiego Systemu Handlu Emisjami, nie powinny kupować węgla bądź gazu do celów grzewczych bez akcyzy – twierdzi Komisja Europejska.
Zdaniem Brukseli polskie przepisy faworyzują przemysł generujący zanieczyszczenia powietrza, a więc stoją w sprzeczności z unijnymi priorytetami ekologicznymi. Z tego powodu w ubiegłym tygodniu do Polski trafiła uzasadniona opinia dotycząca naruszenia prawa (jest to drugi etap postępowania naruszeniowego). Nasz rząd ma teraz dwa miesiące na reakcję. Jeśli Komisja Europejska nie będzie z niej zadowolona, to sprawa może trafić na wokandę Trybunału Sprawiedliwości UE.

Pokaźne koszty